Pressmeddelande -

Glädjande inflyttningsnetto trots liten befolkningsminskning

Informationskontoret

För övriga upplysningar hänvisas till:
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, tfn 070-665 28 22

 

Efter förra årets positiva befolkningsutveckling i Katrineholms kommun visar de siffror som i dag presenteras en nedgång under första kvartalet med totalt 21 personer. En snabb analys visar att fler ändå flyttar hit än härifrån. Vi fick 394 nya invånare under första kvartalet. Det kan också konstateras att siffran över avlidna är högre än vanligt.

-Jag har tidigare framhållit att det varit för tidigt att tala om ett trendbrott, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Vi kommer att uppleva perioder med både minskad och ökad befolkning innan utvecklingstrenden stabiliseras. Därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla nya bostadsområden och en bra infrastruktur för näringslivets utveckling så att Katrineholm blir en än mer attraktiv kommun att bo och verka i.

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Katrineholm

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080