Pressmeddelande -

Katrineholm får bidrag från Skapande Skola

Kulturrådet delar årligen ut 112 miljoner kronor till skolor som samarbetar med utövande kulturarbetare. Bidraget är avsett för år 4–9 och ska stimulera kontakter mellan kulturlivet och skolan.

Bildningsförvaltningen i Katrineholm har fått ett bidrag på 156 000 kronor för att genomföra ett projekt med tonsättaren, musikern och regissören Tuomo Haapala, bosatt i Julita. Han är känd för sina stora stadsföreställningar med medverkande från alla delar av kulturliv, skola, näringsliv, föreningar etc. Han har genomfört ett tjugotal sådana, alltifrån Vattenfestivalen i Stockholm 1992 till Vänersborg i höstas.

Barn och ungdom kommer i projektet att formulera och gestalta sina tankar om framtiden. Projektet heter ”Ja må vi leva!” och kommer att pågå under läsåret 2010/11. Kulturskolans elever och lärare kommer också att medverka.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Kulturskolechef Lennart Ejeby, telefon 070-366 05 75

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • skapande skola
  • bidrag
  • kulturråd

Regioner

  • Katrineholm

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080