Pressmeddelande -

Mycket glädjande befolkningssiffror!

Katrineholms befolkning har på ett år ökat med 153 personer. Bara under tredje kvartalet har vi ökat med 68 personer. Tredje kvartalet är dessutom av tradition det svåraste kvartalet för Katrineholm när det gäller befolkningssiffror. Det är under den perioden många ungdomar flyttar för att studera vid universitet och högskolor på andra orter.

-Jag är jätteglad över den här befolkningsökningen, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Nu ser jag med spänning fram emot de siffror som avser befolkningens storlek per den 1 november. Det är de siffrorna som styr de ekonomiska förutsättningarna för 2009.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

08-11-14

Informationskontoret

För övriga upplysningar hänvisas till:

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, tfn 070-665 28 22

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Katrineholm

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080