Pressmeddelande -

Södra skolans åttor ställer ut sina kometföretag

För övriga upplysningar hänvisas till:
Inger Sundqvist, Södra skolan, tfn 0708-96 65 77

Denna vecka är det entreprenörskapsvecka vid Södra skolan. För eleverna i år 8 vid Södra skolan innebär det att de jobbat med att skapa egna företag utifrån egna idéer. Varje kometföretag har under den gångna veckan haft en lokal mentor, en företagare som berättat för eleverna om sin egen bakgrund som företagare. Företagarna har också agerat bollplank under veckans arbete.

Eleverna har arbetat med allt från ekonomi till affärsidé.

I morgon, fredag 23 maj, ställer åttorna ut sina kometföretag för bedömning.

En jury ska då utse vinnare i tre olika klasser; bästa skärm, bästa affärsidé samt hur eleverna presenterar sin idé och sitt företag. Ett kometföretag, Södra skolans komet 2008, ska också utses.

Tid: fredagen den 23 maj. Mässan öppnar kl. 9. Prisutdelning. Kl. 12.30
Plats: Gamla godsmagasinet


I juryn ingår: Carl-Åke Söderquist, Katrineholms Entreprenörscentrum
Martin Olsson, Innovationsbyrån, Victoria Amanius, NyföretagarCentrum Katrineholm

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Katrineholm

Kontakter

Geza Simon

Presskontakt Informatör 0150-570 17

Maria Magnusson

Presskontakt Informationschef 0150-57080