Pressmeddelande -

EU-KOMMISSIONEN GODKÄNNER FÖRVÄRVET AV FRÖVI

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att EU-kommissionen lämnat sitt godkännande till Korsnäs ABs förvärv av AssiDomän Cartonboard ("Frövi"). Förberedelserna för sammanslagningen är långt framskridna och Kinneviks målsätt¬ning är att inom kort slutföra förvärvet. Köpet innebär att det nya bolaget kommer att förfoga över fyra pappersmaskiner med en total kapacitet på över en miljon ton kartong och papper per år. Nettoomsättningen för de två bolagens industriverksamheter uppgick 2005 till cirka 6,3 miljarder kronor. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations +46 (0)8 562 000 87 +46 (0)707 62 00 87 Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International, Transcom WorldWide och Invik. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruk. Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster