Pressmeddelande -

Kinnevik: Förvärvet av Frövi slutfört

Investment AB Kinnevik meddelade idag att Korsnäs ABs förvärv av AssiDomän Cartonboard ("Frövi") har slutförts. Förvärvet kunde slutföras efter att EU-kommissionens konkurrensmyndighet lämnade sitt godkännande den 12 maj. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations +46 (0)8 562 000 87 +46 (0)707 62 00 87 Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International, Transcom WorldWide och Invik. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruk. Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster