Klimatpolitiska rådets rapport 2019 – med transporter i fokus

Nyheter   •   Nov 09, 2018 11:58 CET

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen och bedöma hur omställningen går. Myndighetens nästa årsrapport kommer att innehålla en översikt av utvecklingen mot noll nettoutsläpp med ett särskilt fokus på transportsektorn och fossilfria transporter.

– Vi vet att transportsektorn står inför stora förändringar, men att utvecklingen mot fossilfrihet idag går för sakta. Rådet kommer att föreslå förbättringar för att utvecklingen ska kunna ske inom klimatmålens ramar, säger kanslichef Ola Alterå.

Regeringen har senarelagt datumet för rådets rapport med en månad till senast den sista mars. Detta för att Naturvårdsverkets senaste scenarier och gapanalyser ska kunna tas med i analysen. De presenteras tillsammans med underlaget till regeringens klimathandlingsplan senast den 15 mars 2019.

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen och bedöma hur omställningen går. Myndighetens nästa årsrapport kommer att innehålla en översikt av utvecklingen mot noll nettoutsläpp med ett särskilt fokus på transportsektorn och fossilfria transporter.

Läs vidare »

Klimatpolitiska rådets nya webbplats

Nyheter   •   Sep 18, 2018 08:54 CEST

Klimatpolitiska rådet har en ny webbplats. Myndigheten startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Klimatpolitiska rådet släpper sin första rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:31 CET

Idag publicerar det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet sin första rapport. Rapporten presenterar rådets ledamöter och uppdrag, som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk, och dess internationella sammanhang inom EU och FN.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • oleja.kbalphterzrase@kzblijemacztpowolpzitjiishtkaburaxydeokt.uusele
  • 08-7754171

Om Klimatpolitiska rådet

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit har riksdagen i ett blocköverskridande beslut skapat det klimatpolitiska ramverket och inrättat Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Vid årsskiftet 2017/18 trädde den nya klimatlagen i kraft. Sverige fick också nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen är rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket. I december 2017 utsåg regeringen ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till Klimatpolitiska rådet. Rådet har sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Adress

  • Klimatpolitiska rådet
  • Drottninggatan 89
  • Box 1206, 111 82 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida