Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förändringar i Klimatpolitiska rådet - ny ledning utsedd

Regeringen har idag utsett Johan Kuylenstierna till ny ordförande och Cecilia Hermansson till ny vice ordförande i Klimatpolitiska rådet från och med årsskiftet.

Johan Kuylenstierna och Cecilia Hermansson tillträder sina nya roller den 1 januari 2021 när rådets nuvarande ordförande Ingrid Bondes förordnande planenligt löper ut. Regeringens beslut innebär att nuvarande vice ordförande Johan Kuylenstierna tar över ordförandeskapet samtidigt som Cecilia Hermansson blir ny ledamot av rådet och ny vice ordförande de kommande tre åren.

Beslutet innebär att regeringen därmed bekräftat Klimatpolitiska rådets förslag till efterträdare. Detta är en ordning som är skapad för att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen.

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och rektorsråd vid Stockholms Universitet och tidigare bland annat VD för Stockholm Environment Institute.

– Det är spännande att få förtroendet att leda rådets fortsatta arbete. Vår roll har utvecklats och stärkts under de tre år vi har funnits och det är tydligt att våra rekommendationer bidrar till att påverka regeringens politik i rätt riktning. Vår ambition är att ytterligare stärka vår funktion som oberoende granskare av regeringens samlade politik, säger Johan Kuylenstierna.

Cecilia Hermansson är forskare i finansiell ekonomi vid KTH samt tidigare bland annat chefekonom vid Swedbank och ledamot av Finanspolitiska rådet.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste utmaningar och politiska beslut, investeringar och andra satsningar måste harmonisera och driva på i rätt riktning för att vi ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen. Rådets uppdrag, att utvärdera den samlade politiken, är ett mycket viktigt uppdrag i detta sammanhang. Jag ser fram emot att bidra till det, säger Cecilia Hermansson.

– Jag är mycket stolt över att ha fått förmånen att leda rådet genom dess första formativa år och är full av tillförsikt inför rådets fortsatta arbete med den kompetenta och välfungerande grupp som nu finns på plats, säger Ingrid Bonde.

Klimatpolitiska rådets analysarbete fokuserar i år på den återhämtningspolitik som följer av den pågående pandemin och hur den kommer att påverka möjligheterna att nå Sveriges klimatmål. Rådets årliga rapport med slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras i mars 2021.

Kontakt:

Ola Alterå, kanslichef, 073-397 33 88, ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Ämnen

Taggar


Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
Box 1206, 111 82 Stockholm
Sverige