Pressmeddelande -

ACKORDET FÖR KLIPPAN Mölndal AB FASTSTÄLLT

Mölndals Tingsrätt fastställde vid dagens förhandling ackordet för KLIPPAN Mölndal AB till 37%, dvs i enlighet med lämnat ackordsförslag. KLIPPAN Mölndal AB För ytterligare information vänligen kontakta: VD Thomas Billing, tel: 0435-291 01 eller Advokat Guy Lofalk, tel: 08-22 09 00. KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200.000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor