Pressmeddelande -

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Know IT Candeo har gått till final i tävlingen om Stora Arbetsmiljöpriset. Tävlingen arrangeras för femte året av Arbetsmiljöforum. Know IT är en av tre finalister i kategorin privata företag. Juryns motivering är att företaget har mycket god stämning och vi-anda, med bland annat gemensamma fritidsaktiviteter, friskvård och ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt närmast obefintlig sjukfrånvaro. De kriterier för god arbetsmiljö som juryn bedömer efter är bland annat möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga i beslut och möjlighet till utveckling. Andra kriterier är bra stämning, tydliga mål, att jobb och fritid går att förena, låg sjukfrånvaro, bra chefer, friskvård och jämställdhet/mångfald De deltagande arbetsplatserna ska arbeta långsiktigt med arbetsmiljön med konkreta åtgärder som får effekt, gärna också någon egen metod för att driva arbetsmiljöfrågorna i företaget. – Vi har en väldigt god stämning här, folk trivs. Det tror jag bland annat beror på att vi har en platt organisation där det är lätt att kontakta de ansvariga och att det tas snabba beslut, menar Helene Jacobsson som arbetar med personalfrågor på Know IT Candeo. I juryn för Stora Arbetsmiljöpriset sitter Wanja Lundby-Wedin (LO:s ordförande), Lennart Levi (professor på Karolinska institutet), Renée Berglund (Regionchef för Företagarna i Stockholm), Anders Öhman (koncernpersonaldirektör SEB), David Pöntinen (Arbetsmiljöforum) och Anette Lundqvist (rektor vid Gärdesskolan som vann tävlingen 2005) Tävlingen anordnas för femte året i rad. Nytt för i år är att tävlingen är uppdelad i två kategorier; offentlig och privat sektor. Priset kommer att delas ut i samband med Elmia mässan i Jönköping den 10 maj. Arbetsmiljöforum är en ideell förening, som verkar för ett friskt arbetsliv genom att stimulera till goda och utvecklande arbetsförhållanden. Arbetsmiljöforum informerar, förmedlar kunskap, utbildar samt bedriver opinionsbildning. Arbetsmiljöforum har sitt ursprung i Föreningen för Arbetarskydd, som bildades 1905. Bakom Arbetsmiljöforum står arbetsmarknadens samtliga parter samt representanter för staten, privata näringslivet, offentlig förvaltning och forskningsinstitutioner. Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på Attract40 på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta Peter Tjernström, verksamhetsansvarig, Know IT Candeo AB, 060-16 16 80 eller 0703-12 91 45 eller Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Ämnen

  • Arbetsliv