Pressmeddelande -

Jämställt i Know IT:s styrelse

Erika Stadling Holm har utsetts av medarbetarna på Know IT till personalvald ledamot i Know IT:s styrelse. Det innebär att Know IT har en styrelse bestående av lika många kvinnor som män. Årsstämman den 25 april valde Ulrika Simons Kjelsnes, Kerstin Stenberg och Carl-Olof By till nya styrelseledamöter. Mats Olsson och Pekka Seitola omvaldes av stämman. Den nya styrelseledamoten Erika Stadling Holm är född 1968. Hon är konsult på Know IT Candeo i Sundsvall sedan 1999. Hon tog en fil.kand i Systemvetenskap vid Stockholms Universitet 1993. Efter examen arbetade hon ett år på Extenda i Stockolm och sedan på Cap Gemini i Sundsvall mellan 1994-1999. Hon har ett innehav i Know IT om 2000 teckningsoptioner. Information om de övriga styrelseledamöterna har tidigare offentliggjorts, men upprepas nedan: Carl-Olof By, född 1945 Nyval. Pol Mag. Carl-Olof By är vice vd och CFO i Industrivärlden sedan 1990. Var tidigare CFO på Investment AB Bacho mellan åren 1977-1990. Övriga styrelseuppdrag: Svenska Handelsbanken Region Stockholm City, Isaberg Rapid och OMX Exchanges. Innehav i Know IT: 0. Oberoende ledamot. Mats Olsson, född 1948 Styrelsemedlem sedan 1997 och styrelsens ordförande sedan 2001. Pol Mag. Var verkställande direktör i Displayit AB 2005. Har under sin verksamma tid åren 1984 - 1995 haft vd-befattningar i konsultföretag var dessutom tf vd i börsnoterade konsultföretag åren 2001 - 2002. Övriga styrelseuppdrag: Displayit AB (ordförande), Fenix Outdoor AB och RBS AB. Aktieinnehav i Know IT: 10.000 med familj. Oberoende ledamot. Pekka Seitola, född 1958 Styrelseledamot sedan 2005. Fil. Kand i systemvetenskap. Konsult i eget företag sedan 2001. Grundare av Cybercom Consulting Group, 1995, där han var verksam som vicd vd och teknisk direktör fram till våren 2001. Har varit IT-konsult och företagare sedan 1982. Övriga styrelseuppdrag: Busnet AB (Ordförande), Timecut AB och Trebis AB. Innehav i Know IT: 487.500 aktier. Oberoende ledamot. Ulrika Simons Kjelsnes, född 1967 Nyval. Jur. kand. Är idag ansvarig för Public Affairs och kommunikation på Skanska Sverige AB. Under åren 2001-2005 var hon marknadschef på samma företag och har tidigare varit vd för Soft Center International AB. Hon är styrelseledamot för Fondmarknaden/MFEX AB. Innehav i Know IT: 0. Oberoende ledamot. Kerstin Stenberg, född 1946 Nyval. Fil Kand i ekonomi. Mellan åren 1994-2003 var hon ekonomi- och finansdirektör på SPP. Under 1992-1994 var hon ansvarig för affärsområdet utlandsprodukter på Nordbanken, där hon var verksam sedan 1979 i olika befattningnar. Hon är styrelseledamot i Insättargarantinämnden. Innehav i Know IT: 0. Oberoende ledamot. Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på Attract40 på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta Mats Olsson, styrelsens ordförande, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 070-512 20 48 eller Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Ämnen

  • Jämställdhet