Pressmeddelande -

Know IT tecknar ramavtal med Region Halland - för tjänster som stöd till samlingsprojektet växtkraft mål 3

Know IT har tecknat ramavtal med Region Halland i Halmstad om konsulttjänster för verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys och förändringslednings-utbildning. Avtalet löper till april 2007 med möjlighet till förlängning i tolv månader. För att underlätta för intresserade företag i Halland att ta del av EU-bidraget, Växtkraft mål 3, till analys och kompetensutveckling kommer Region Halland att vara projektägare för ett så kallat samlingsprojekt. Projektägaren tar det administrativa ansvaret och vilket förenklar för de företag som vill delta. 24 företag med sammanlagt 1100 anställda har anmält sig till projektet. De tjänster som omfattas av ramavtalet är: – konsultstöd för verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys hos företag som ingår i projektet. Analysen ska resultera i handlingsplaner på arbetsplatsnivå och på individnivå. – Koncept på förändringsledareutbildning eller motsvarande. Företagen kan utse en eller flera förändringsledare som får tillgång till utbildning i analysfasen. Inom ramen för utbildningen genomför deltagarna analysarbetet och tar även fram en handlingsplan. Region Halland är ett kommunalförbund som varit igång sedan 1 januari 2003. Medlemmar är de halländska kommunerna samt Landstinget Halland. Syftet är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och tillväxt i Halland. Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Kenneth Eriksson, vd Know IT HRM AB, 08-700 66 00 eller 070-590 83 81

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag