Pressmeddelande -

Partnerskap med JBoss stärker leveransförmåga inom expansivt teknikområde

Som ett av de första företagen i Norden har Know IT AB tecknat ett partneravtal med JBoss. Verksamhetskristiska system baserade på Java/J2EE plattformar är ett växande område för Know IT. JBoss representerar en av de ledande teknologierna inom Open Source Middleware för Javaplattformen och har på senare tid fått allt större acceptans inom såväl privat som offentlig sektor. Avtalet innebär att Know IT AB certifierar sig som JBoss Certified System Integrator, samt startar ett internt program för att certifiera ett antal konsulter. – Det är mycket tillfredsställande att vi nu inleder ett partnerskap med Know IT. Det är ett starkt varumärke och representerar en bred och djup kompetens inom Javaområdet och vi är övertygade om att partnerskapet kommer att innebära stora framgångar för oss båda på den svenska marknaden, säger David Vogel, Northern European Sales Manager. – JBoss är bland de mest intressanta plattformsleverantörerna på Javamarknaden. Genom partnerskapet förstärker vi vår position som en top-of-the-line-leverantör. Vi blir ännu mer attraktiva för både kunder och blivande medarbetare och vi vill attrahera de bästa i båda kategorierna, säger Anders Nilsson, koncernchef på Know IT. – Inom den offentliga sektorn står JBoss inför en genombrytning och vi upplever även ett stort intresse från den privata sektorn. Vi ser därför att Know IT AB kommer att bli en stark partner och förstärka kompetensen på den svenska marknaden”, säger Anders Lilling, vd på Redpill, JBoss’ svenska representant. Redpill AB är Nordic Premier Partner och representerar JBoss Inc i de nordiska länderna. Redpill tillhandahåller JBoss Inc:s utbildningsprogram och organiserar den nordiska supportverksamheten. Våra konsulter är samtliga certifierade JBoss-konsulter. Redpill AB har avtal med Statskontoret. JBoss INC är ett av de ledande företagen inom "Open Source Middleware Software", och den enda Open Source plattformen för SOA (Service Oriented Archtecture). JBoss erbjuder support och certifieringar för den marknadsledande plattformen JEMS (JBoss Enterprise Middlevare Suite), samt bidrar även aktivt till vidareutvecklingen av plattformen. JEMS är främst en plattform för affärskritiska system och används av många stora amerikanska företag som Moody’s, Bloomberg och Apple och av partners som Dell och HP. Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Martin Gerson, partneransvarig JBOSS, Know IT, 08-700 66 00 eller 070-548 89 09

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag