Kollmorgen hanterar italiensk design

Blogginlägg   •   Nov 13, 2017 07:02 CET

Vad tänker ni på när ni tänker på Italien? Säkert kommer många av er tänka på vin, pasta, Ferrari och Gucci. Andra kommer att tänka på arkitektur, musik, textil och andra estetiskt tilltalande produkter. Men få av er vet att många saker som är ”Made in Italy” i något steg har hanterats av automatiska truckar (AGV:er).

Automatisering och automatiska truckar (AGV:er) har använts i ett flertal italienska industrier i årtionden, särskilt inom de som arbetar med stora, tunga och/eller farliga material och produkter. Vidare har Kollmorgen hjälpt dessa industrier att förbättra sin effektivitet sedan 1980-talet.

"Made in Italy"
En bransch som tidigt förstod nyttan med att använda AGV:er i sina processer var italiensk kakelindustri. På 1980-talet hade kakel i huvudsak blivit en masstillverkad industriell produkt och de dekorativa stilarna var tvungna att anpassas till de nya tillverkningsmetoderna som betonade ekonomin i storskalighet.

För att hålla efterfrågan uppe införde tillverkare automatisering i sin produktion, inklusive AGV:er för att hantera och förvara råmaterial och bakat material, och för att hantera pallar med färdiga produkter. Många av dessa AGV-installationer designades och utvecklades av Kollmorgens partners i Italien.

Förenklad logistik genom automatisering
Designade för att hantera varor och produkter inuti en anläggning är AGV:er lätta att integrera med befintlig manuell verksamhet och andra automatiserade maskiner. AGV:er rör sig självständigt – automatiskt och utan att behöva en förare eller fasta strukturer på marken – vilket garanterar en hög grad av flexibilitet för framtida utveckling av anläggningen eller lagret. De kan agera obehindrat i befintliga begränsade utrymmen, vilket leder till besparingar i tid, energi och utrymmesbehov.

Ökad säkerhet i alla miljöer
En av de största fördelarna med AGV:er är arbetsplatssäkerheten. Designade och programmerade för att utföra sina uppgifter utan en förare hindras inte AGV:ers rörlighet av visuella begränsningar vilket är vanligt när man hanterar stora material och produkter.

Inbyggt i alla AGV:er finns komponenter och rutiner som förebygger kollisioner och olyckor med mänskliga resurser , fasta installationer på¨arbetsplatsen och andra AGV:er.

Att olyckor undviks hjälper till att maximera arbetsplatstryggheten och minskar kostnaderna för underhåll och reparation av utrustning. I slutändan bidrar AGV-säkerhet till en harmonisk arbetsplats, ökar arbetsnöjdheten och produktkvaliteten konsekvent.

För mer information, tala med våra automatiseringsspecialister och ta del av våra framgångsberättelser.

Vad tänker ni på när ni tänker på Italien? Säkert kommer många av er tänka på vin, pasta, Ferrari och Gucci. Andra kommer att tänka på arkitektur, musik, textil och andra estetiskt tilltalande produkter. Men få av er vet att många saker som är ”Made in Italy” i något steg har hanterats av automatiska truckar (AGV:er).

Läs vidare »

Vilken AGV-leverantör skall man välja?

Blogginlägg   •   Okt 30, 2017 07:06 CET

För att ta reda på vilken leverantör som är bäst för dig är ett bra första steg att granska marknaden. Denna artikel ger dig en inblick i vad alla partner i Kollmorgens nätverk, det största inom branschen för automatiska truckar (AGV), kan göra för dig.

Materialhantering för tungt och skrymmande gods

Blogginlägg   •   Okt 16, 2017 06:55 CEST

Pappersrullar. Stålrullar. Flygplansvingar. Tunga och skrymmande laster kräver extraordinära automationslösningar som AGV:er (automatiska truckar). Att tillverka AGV:er för tunga laster är något en del företag specialicerat sig på. En sådan lösning kan ha fördelar som dina konkurrenter får svårt att kopiera.

Öka din lönsamhet med automatiska gaffeltruckar

Blogginlägg   •   Okt 02, 2017 07:25 CEST

Om du har manuella gaffeltruckar i din tillverkningsanläggning eller lager, finns det troligen även potential för automation av repetitiva eller farliga uppgifter. Många leverantörer av gaffeltruckar kan i dag automatisera sina truckar, vilket ger dig frihet att automatisera din anläggning och steg för steg förverkliga dina visioner för din framtida materialhantering och förflyttning av gods.

När kommer min AGV-investering visa svarta siffror?

Blogginlägg   •   Sep 18, 2017 07:20 CEST

Det här är frågan som varje AGV-köpare vill ha svaret på. Automatiska truckar (AGV:er), som mobila robotar och automatiska vagnar, ger ofta en hög avkastning på investeringen (ROI) med en återbetalningsperiod på endast 1–2 år. Här är ett allmänt exempel på hur du beräknar den tidpunkt när du kan förvänta dig år av vinst framför dig – och vart du vänder dig för mer råd.

Många saker att tänka på
Hur korrekt din investeringsberäkning blir beror på precisionen i dina uppgifter.

För att börja din investeringsberäkning behöver du tänka på följande:

 • Dagliga transportflöden inklusive säsongsvariationer
 • Flaskhalsar som stationer där saker hämtas och lämnas
 • Lasttyper och lastbärartyper
 • Förhållanden på platsen och organisationens erfarenhet av att implementera AGV:er

Avkastningen på investeringen beror även på vilken typ av verksamhet du har. AGV:er fungerar bäst vid jämna arbetsflöden där slöseri till följd av tomkörning reduceras till ett minimum. Du kan använda AGV:er i ett brett urval av branscher och få snabba och betydande effektivitetsvinster. I e-handelssektorn behöver du även tänka på vad potentialen för snabb expansion med AGV:er (jämfört med fast automation) är värd för ditt företag.

Få en ungefärlig indikation
Du kan beräkna avkastningen på investeringen och återbetalningsperioden för AGV:er på många sätt. Våra återförsäljare Rocla och Transbotics har ställt samman värdeberäkningsverktyg för AGV:er. Testa Rocla-räknaren och Transbotics-räknaren för en första ROI-indikation. Vi är även ett medlemsföretag i MHI, som har sammanställt en utmärkt presentation för företag som funderar på att köpa AGV:er.

Vägen till det bästa svaret
Varje tillverkningsanläggning eller lager är unikt. Våra återförsäljare kan ge dig den detaljerade ROI-beräkning du behöver för ett investeringsbeslut och ta projektet till nästa nivå med simuleringar, testinstallationer och besök hos referenskunder. Prata med dem direkt eller gå via oss för att hitta rätt partner att arbeta med beroende på var du är och vad du gör. Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att öka dina kunskaper om AGV:er.

Det här är frågan som varje AGV-köpare vill ha svaret på. Automatiska truckar (AGV:er), som mobila robotar och automatiska vagnar, ger ofta en hög avkastning på investeringen (ROI) med en återbetalningsperiod på endast 1–2 år. Här är ett allmänt exempel på hur du beräknar den tidpunkt när du kan förvänta dig år av vinst framför dig – och vart du vänder dig för mer råd.

Läs vidare »

Kollmorgenanställda gör en insats för samhället

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 07:00 CEST

Kollmorgenanställda över hela världen samarbetar för att ge tillbaka till de samhällen de verkar i lokalt. Kollmorgen har erbjudit varje anställd en dag att använda för frivilligt arbete som ett team eller med en hjälporganisation de själva väjer för att jobba för samhället. I Göteborg kommer Kollmorgenanställda städa stränder den 15 september, i en aktivitet som arrangeras av Städa Sverige.

Snabba upp installationen med smarta algoritmer

Blogginlägg   •   Sep 11, 2017 07:05 CEST

Bristen på servicetekniker gör snabbare design och installation av automatiska truckar (AGV:er) ett hett ämne i automationsbranschen. En ny typ av programvara med potential att ta bort tidskrävande uppgifter, som att definiera trafikregler för AGV:er, finns nu på marknaden.

Ny nivå av kontroll

Att utforma trafikregler för AGV:er är en utmaning – oavsett om det handlar om små vagnar, medelstora mobila robotar eller stora sextonhjuliga fordon. Du måste undvika trafikstockningar, men ändå öppna för flexibla och effektiva fordonsrörelser från olika platser i din tillverkningsanläggning eller lager. Dessutom växer utmaningen när antalet AGV:er ökar i ditt system.

NDC Solutions är ett väl beprövat automationskit för AGV:er. Den senaste versionen (NDC8 3.0) med ny funktionalitet låter systemet hitta den bästa vägen för varje AGV. Avancerade algoritmer ersätter därigenom behovet av manuell trafikregelplanering, vilket sparar tid inte bara under starten utan även när ändringar ska göras i framtiden.

”Denna nya generation programvara ger tidsbesparingar på 40–50 procent”, säger Rodrigo Alcaraz García-Tejedor, Robofast Application Manager på ASTI. ”Du sparar inte bara tid när du designar systemet, utan även när installationen har slutförts. Att veta att systemet är intelligent innebär att jag inte behöver tänka på trafiken längre.”

Mot visionen

Kollmorgen arbetar mot visionen ”design och installation på mindre än en dag”. Det tidigare steget var naturlig navigering, och versionen 3.0 av NDC8 tar företaget ännu närmare förverkligandet av sin vision.

Du får den senaste informationen om NDC8 3.0 genom att prenumerera på detta nyhetsbrev. Om du planerar att köpa AGV:er, kan du kontakta något av de företag som deltar i Kollmorgens partnerprogram. Eller så kan du kontakta oss direkt för mer information.

Bristen på servicetekniker gör snabbare design och installation av automatiska truckar (AGV:er) ett hett ämne i automationsbranschen. En ny typ av programvara med potential att ta bort tidskrävande uppgifter, som att definiera trafikregler för AGV:er, finns nu på marknaden.

Läs vidare »

Kollmorgen lanserar smarta algoritmer för smarta fabriker

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 07:05 CEST

​​NDC Solutions – Kollmorgen Automation AB lanserar en ny generation av automationslösningen för automatiska truckar (AGV:er).

Öka säkerheten och effektiviteten i tuffa miljöer med AGV:er.

Blogginlägg   •   Aug 21, 2017 07:01 CEST

Automatiska truckar (AGV:er) är en effektiv lösning för att minska behovet av personal i tuffa miljöer. Dessutom förbättrar AGV:er materialhanteringens effektivitet, produktivitet och jämnhet. I i stort sett alla förhållanden är AGV:er beständiga mot, eller kan skyddas mot, temperaturförändringar, smuts och damm, magnetism och strålning.

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization) beskriver riskfyllt arbete som yrkesmässig verksamhet som utförs i förhållanden som är skadliga för personal . Tack och lov kan materialhantering under sådana förhållanden lätt utföras av automatiska truckar (AGV:er) vilket effektivt minskar hälsofaran för människor. AGV:er som använder Kollmorgens lösningar återfinns redan i gruvor, kylda lager, stålverk, dammiga och sotiga produktionsanläggningar och kärnkraftverk.

Minskade hälsorisker
Användning av AGV:er minskar, och kan möjligtvis eliminera, behovet av att utsätta personal för förhållanden som är skadliga för deras hälsa. Minskade risker förbättrar otvivelaktigt de anställdas möjligheter att jobba kvar och deras nöjdhet. Dessutom kan kostnader för att lagerföra och underhålla specialiserad säkerhetsutrustning minskas väsentligt.

Verksamhet under hårda förhållanden
I de flesta fall är AGV:er perfekt anpassade för materialhantering under hårda förhållanden. Deras robusta och beständiga yttre möjliggör åratal av oavbruten tjänstgöring medan de skyddar de precisa guidningssystemen som finns innanför. Vid Borealis i Stenungsund, Sverige, har AGV:er använts i lager med stora temperaturvariationer i mer än 14 år med lite eller ingen stilleståndstid.

Förbättrad materialhanteringseffektivitet
Med en kort tid för att nå avkastning på investering förbättrar AGV:er materialhanteringseffektiviteten under alla förhållanden, särskilt i riskfyllda miljöer. Liksom i icke riskfyllda miljöer manövrerar AGV:er längs förutbestämda rutter med jämna och precisa rörelser, vilket resulterar i färre olyckor och färre skadade produkter.

Med avancerade system, inklusive naturlig och laserbaserad guidning, är användningsområdet för en AGV nära nog obegränsat för materialhanteringsverksamhet. Det är dags att tänka om när det kommer till att använda mänsklig arbetskraft i smutsiga, svåra och farliga miljöer.

För att ta reda på mer om hur automatiska truckar kan förbättra er materialhantering under hårda förhållanden, kontakta någon av våra automatiseringsspecialister. Och glöm inte att följa oss på LinkedIn.

Automatiska truckar (AGV:er) är en effektiv lösning för att minska behovet av personal i tuffa miljöer. Dessutom förbättrar AGV:er materialhanteringens effektivitet, produktivitet och jämnhet. I i stort sett alla förhållanden är AGV:er beständiga mot, eller kan skyddas mot, temperaturförändringar, smuts och damm, magnetism och strålning.

Läs vidare »

Lär era AGV:er vad de ska göra

Blogginlägg   •   Aug 14, 2017 07:00 CEST

Det är ibland utmanande att designa AGV:ers (automatiska truckar) körvägar och att implementera dem utan störningar i produktionen. Teach-funktionalitet låter er köra en AGV längs idealvägen och sedan automatisera den. Din personal kan lätt bidra med sina idéer – en bra grund för framgångsrik förändringsledning.

Vänligen stör ej

Tiden är knapp inom materialhantering och lagerverksamhet. Även små störningar i flödet av varor kan orsaka problem vad gäller leveranser och kvalitet. Moderna AGV-system är lätta att installera och ta i drift, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att stänga ner produktionen för att prova körbanor som lagts ut i ett layoutprogram.

Teach-funktionalitet kan förbättra situationen. Trucken kan köras manuellt den väg som intuitivt känns bäst och de manuella och automatiserade produktionsprocesser kan hållas igång samtidigt. Körvägen registreras och kan användas som den är eller finjusteras i datorn.

Låt personalen vara med

Inblandning är avgörande för framgångsrik förändringsledning. Om personalen inte är van vid att arbeta med AGV:er kommer ni behöva se till att alla är med. Teach-funktionalitet ger er möjlighet att engagera er personal i att hitta de smartaste körvägarna. Ditt team kommer att vara mer motiverade och villiga att stanna om de vet att de har möjlighet att bidra. En bra start.

En ny våg av automatisering

Maskininlärningstrenden är tydlig, och i en värld med ”snabbare, bättre, billigare” kommer den sannolikt att fortsätta. Nya produkter kommer in på den industriella marknaden, som kollaborativa robotar, där ni kan ta roboten i ”handen” och lära den hur den ska utföra sina uppgifter. Teach-funktionalitet för AGV:er är något liknande: det finns ett samarbete mellan AGV och teammedlemmarna.

Hur kan ni tjäna på att lära era AGV:er vad de ska göra? Diskutera gärna ämnet med Samuel Alexandersson, marknadsanalytiker på Kollmorgen Automation AB. Vårt nyhetsbrev ger er det senaste inom AGV-sektorn.

Det är ibland utmanande att designa AGV:ers (automatiska truckar) körvägar och att implementera dem utan störningar i produktionen. Teach-funktionalitet låter er köra en AGV längs idealvägen och sedan automatisera den. Din personal kan lätt bidra med sina idéer – en bra grund för framgångsrik förändringsledning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Marketing Communication Manager
 • safbmudnelqk.aspletyxalpndvoerfesspvongf@kdvolvwlmuforgsgefgn.ndcorwmbg
 • 031-938037

Om Kollmorgen Automation AB

Få ut det bästa av dina AGV:er

Automatiska truckar (AGV:er) förbättrar effektiviteten i tillverkning och lager utan stora investeringar. Med vår automationslösning NDC Solutions, som består av hårdvara, mjukvara och navigering, får du en beprövad plattform för att öka AGV-prestandan i ett brett urval av industrier i hela världen. Vänd dig till oss för råd om du ska köpa eller bygga AGV:er.

För mer information, besök Kollmorgen.com/agv.

Adress

 • Kollmorgen Automation AB
 • Lunnagårdsgatan 4
 • 431 90 Mölndal
 • Sverige