Pressmeddelande -

Hälften av anmälda problem med EU:s inre marknad gäller hinder i Sverige

Förra året gjordes i Sverige drygt hundra anmälningar om hinder för den fria rörligheten på EU:s inre marknad. - Jämfört med 2005 ökar antalet ärenden där privatpersoner kommit i kläm. De anmäler framförallt problem med socialförsäkringar över gränserna och erkännande av yrkeskvalifikationer, säger Bengt Agild, ansvarig för SOLVIT-centers verksamhet. I varje EU-land samt i Norge, Island och Liechtenstein finns ett SOLVIT-center. I Sverige finns SOLVIT-center på Kommerskollegium dit såväl företag som privatpersoner kan vända sig när de stöter på hinder på den inre marknaden. Det kan gälla hinder för varor, tjänster, personer eller kapital. En stor del av företagens anmälningar i Sverige handlar om problem med olika produktkrav, skatter eller tjänstehandeln. Drygt hälften av alla anmälningarna gällde problem med import till Sverige och hindrande svenska myndighetsåtgärder. I övrigt gällde anmälningarna hinder i Spanien, Tyskland, Finland, Danmark, Litauen, Polen och Storbritannien. Tre exempel från 2006: Skrotningsavgiften återbetalades vid återflyttning till Tyskland En tysk medborgare flyttade till Sverige och tog sin personbil med sig. I samband med flytten måste han betala skrotningsavgift för bilen i Sverige. Vid återflyttningen till Tyskland några år senare ville han få avgiften återbetald eftersom bilen inte skulle skrotas i Sverige. Vägverket och en länsrätt vägrade återbetalning med hänvisning till svensk lagstiftning. I linje med Kommerskollegiums yttrande i ärendet fann dock Kammarrätten i Jönköping att en vägran att betala tillbaka avgiften visserligen kunde motiveras enligt nationell rätt, men den skulle innebära ett brott mot EG-rätten, som förbjuder diskriminerande interna avgifter. Kammarrätten underkände därför Vägverkets och länsrättens beslut. Ripjakt i Norrbotten I april 2006 beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten att endast i Sverige folkbokförda jägare får delta under jaktens 2 första veckor (från jaktpremiären den 25 augusti t.o.m. 11 september). Dessa veckor är de mest attraktiva från jaktsynpunkt. Ett svenskt företag tillhandahåller jakttjänster till jägare från andra medlemsländer inom EU, liksom till norska jägare. Företaget säljer, för Länsstyrelsen räkning, jaktkort och erbjuder flera olika tjänstepaket som hittills gett icke-svenska jägare möjlighet att jaga under den mest attraktiva delen av jaktsäsongen. Flera andra företag i regionen erbjuder liknande tjänster. Beslutet har företaget lett till att alla utländska jaktgäster som tidigare hade anmält intresse för denna säsong har avbeställt. Efter Kommerskollegiums yttrande i ärendet har länsstyrelserna i fjällänen aviserat att reglerna kommer att ses över inför nästa års jaktsäsong. Svenska företag mot portugisiska skattemyndigheter Två svenska företag som säljer textilier på provision i Sverige för portugisiska företags räkning kontaktade Kommerskollegium med problem med det svensk-portugisiska dubbelbeskattningsavtalet. De portugisiska företagen hade nämligen innehållit skatt på provisionen som enligt skatteavtalet skulle erläggas i Sverige. Vi konstaterade att portugisiska myndigheter agerade i strid med skatteavtalet och kontaktade det portugisiska SOLVIT-centret. Efter ett och ett halvt års påtryckningar beslutade slutligen portugisiska myndigheter att betala tillbaka skatten, inte bara till de två företagen som vänt sig till SOLVIT, utan till alla svenska företag som blivit lidande av den felaktiga tillämpningen. Frågor besvaras av Bengt Agild, 08-690 48 87 eller bengt.agild@kommers.se Ingrid Lindeberg Pressekreterare/Ämnesråd Kommerskollegium E-mail: ingrid.lindeberg@kommers.se Telefon: 08-690 48 66. Mobil: 073-424 48 66 Fax: 08-690 48 10 Besöksadress: Drottninggatan 89, Stockholm Postadress: Box 6803, 113 86 STOCKHOLM

Ämnen

  • Politik

Kort om oss