Pressmeddelande -

Kompis Sverige startar upp verksamhet i Gävle

Kompis Sverige startar upp verksamhet i Gävle

Den ideella organisationen Kompis Sverige, som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar startar nu upp verksamhet i Gävle. Detta möjliggörs genom ett nytt samarbete med Gävle kommun och projektfinansiering från Länsstyrelsen. Under de närmaste 11 månaderna ska runt 70 nya och etablerade svenskar i kommunen mötas och lära känna varandra genom kompismatchningar och olika sociala aktiviteter. Som deltagare kan man själv välja om man vill ses fysiskt eller digitalt. Kompis Sverige hoppas nu att många Gävlebor ska anmäla sig för att bidra till integrationen.

- Genom att Kompis Sverige skapar kontaktytor, där både nya och etablerade Gävlebor kan mötas på ett jämlikt sätt förbättras förutsättningarna för en lyckad integration. I Gävle finns redan ett rikt föreningsliv samt ett flertal fysiska platser som vi ser har potential att i högre utsträckning än idag bredda sina målgrupper. Här kommer Kompis Sverige in, säger Caroline Engberg, Enhetschef social hållbarhet och säkerhetpå Gävle kommun.

Insatsen riktar sig till både kvinnor och män, men ett extra fokus kommer att vara att nå kvinnor och föräldralediga. Det tar längre tid för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med utrikesfödda män. Språk och tillgång till ett nätverk av personer som är etablerade på arbetsmarknaden är exempel på faktorer som kan bidra till att fler kommer i arbete.

- Integrationsfrågan berör alla i samhället och alla sektorer behöver bidra. Vi vill gärna utforska hur vi inom projektet kan engagera fler aktörer inom lokalt näringsliv. Genom att arbeta tillsammans med näringslivet kan vi göra ännu större skillnad, säger Natassia Fry, medgrundare av Kompis Sverige.

I samverkan med lokala aktörer kommer Kompis Sverige erbjuda deltagarna olika sociala aktiviteter och föreningen har redan hunnit etablera samarbeten med Gefle IF samt med Brynäs IFs verksamhet En Bra start.

-Att jobba tillsammans med lokala föreningar tror jag på många sätt är nyckeln till ett framgångsrikt integrationsarbete, att hjälpa föreningar att öka mångfalden och introducera nya svenskar till föreningslivet i Sverige. Att känna att man tillhör en förening är något jag är uppväxt med och den gör att jag i större utsträckning känner att jag är en del av staden. Vem vill inte känna att de tillhör sitt samhälle? säger Jamshid Mansori, nationell volontärsamordnare på Kompis Sverige.

Den som bor i Gävle och vill anmäla sig gör du det enkelt här: https://kompissverige.se/bli-kompis/

OM KOMPIS SVERIGE

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat nästan 10 000 kompisar. Tanken är att kompisarna ska umgås regelbundet under minst sex månader för att på så sätt bygga varaktiga vänskapsrelationer. 7 av 10 uppger efter sex månader att de vill fortsätta träffa sin kompis. Utöver matchningarna anordnas olika sociala aktiviteter som alltid är kostnadsfria.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • sfi
  • socialt arbete
  • integration
  • frivilligarbete
  • kompis sverige
  • flykting- och migrationsfrågor
  • nyanlända

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat nära 6 000 kompisar och haft över 10 000 deltagare i aktiviteter och workshops. Verksamheten utgår från integration som en tvåvägsprocess, som för att bli framgångsrik förutsätter ett aktivt deltagande av såväl nya som etablerade svenskar.

Kontakter