Pressmeddelande -

Kompismatchningar och digitala språkcaféer ska stärka integrationen i Norrbotten

Den ideella föreningen Kompis Sverige, som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, inleder ett samarbete med Luleå, Piteå, Boden och Gällivare kommun med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten. Under hösten 2021 och hela 2022 kommer föreningen att matcha nya och etablerade svenskar i kompispar och dessutom anordna digitala språkcaféer varje vecka. Matchningarna baseras på t ex ålder, var man bor, gemensamma intressen och familjesituation. Målsättningen är att aktivera 120 nyanlända under projekttiden. 

- Sociala kontakter behövs för att nya svenskar ska etablera sig i samhället. Om vi som bott här länge och de som är nya i landet inte träffas och lär känna varandra blir det svårt att lyckas med integrationen. Detta förutsätter att vi som är etablerade ger av vår tid, delar med oss av våra nätverk och inkluderar nyanlända i våra liv och vårt samhälle, säger Johan Bäckström, verksamhetschef för Kompis Sverige

Under pandemin har Kompis Sverige ställt om verksamheten och bland annat utvecklat Språkcafé Online, där människor träffas digitalt för att öva svenska och utbyta erfarenheter. Det har även inneburit helt nya möjligheter att nå deltagare som tidigare haft svårt att ta del av olika verksamheter.

- Vi vet sedan tidigare hur viktig den muntliga språkträningen är för nyanlända och den biten har blivit mycket svårare under pandemin. Därför började vi med digitala språkcaféer. En positiv effekt av detta är att personer som har en livssituation eller bor så att det är svårt att besöka fysiska mötesplatser också kan få tillgång till regelbundna träffar för att öva vardagssvenska, säger Jamshid Masori, regionansvarig för Norrbotten på Kompis Sverige. 

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • flykting- och migrationsfrågor
 • kompis sverige
 • digitala möten
 • inkludering
 • socialt arbete
 • utanförskap
 • nyanlända
 • sociala företag
 • onlinemöten
 • integration
 • ensamhet
 • sfi

Regioner

 • Norrbotten

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat över 12 000 kompisar och haft över 15 000 deltagare i aktiviteter och workshops. Verksamheten utgår från integration som en ömsesidig process, som för att bli framgångsrik förutsätter ett aktivt deltagande av såväl nya som etablerade svenskar.

Kontakter

Johan Bäckström

Presskontakt Verksamhetschef 073-2493706