Pressmeddelande -

Långsiktighet och kontinuitet viktigt för effektiv integration

För sex månader sedan lanserade den ideella föreningen Kompis Sverige det coronaanpassade initiativet Språkkompis Online för att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar via videosamtal. Sedan dess har över 3300 personer över hela landet matchats. Föreningen har nu utvärderat effekterna av initiativet genom att låta de som matchades under den första månaden svara på en enkät. Resultaten bekräftar att långsiktighet och kontinuitet är viktiga faktorer i arbetet med integration.

- Skillnaden i utveckling mot våra mål för deltagarna är otroligt stor mellan de som har haft regelbunden kontakt under flera månader jämfört med de som bara haft ett enstaka möte. Det är på intet sätt överraskande, men visar mycket tydligt på vikten av att se och arbete med integration utifrån långsiktighet och kontinuitet. Integration är en process som tar tid, men enkla, återkommande insatser i vardagen kan göra stor skillnad, säger Johan Bäckström, verksamhetschef för Kompis Sverige.

Kompis Sverige följer upp både nya och etablerade deltagares utveckling mot fyra mål; språk (endast nya svenskar), utbyte, relationer och tillhörighet. Inom samtliga dessa områden är andelen som säger sig upplevt en starkt positiv förändring genom sitt deltagande mångdubbelt större bland de som fortsatt att ha kontakt jämfört med de som endast haft ett enstaka möte. Till exempel visar undersökningen att 60% av nya svenskar som haft regelbunden kontakt med sin språkkompis upplever att deras svenska blivit mycket bättre genom detta.

Undersökningen visar också att Språkkompis Online blivit ett stående inslag i många deltagarnas vardag då fler än 6 av 10 har haft kontakt en gång i veckan eller oftare. 4 av 10 etablerade svenskar som engagerat sig i Språkkompis Online aldrig tidigare har deltagit i integrationsfrämjande aktiviteter.

- Jag brukar säga att det är i kristider som människor i Sverige visar sig från sin allra bästa sida. Så har det varit även under pandemin. Det finns ett ömsesidigt behov av kontakt med andra människor som jag tror är väldigt viktigt för integrationen. Genom att vi kunnat nå människor som inte tidigare engagerat sig blir värdet av vårt arbete ännu större. Men väldigt många fler etablerade svenskar behöver engagera sig. Vi har närmare 3000 nya svenskar som väntar på att få en kompis, avslutar Johan Bäckström.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • kompis sverige
  • integration
  • frivilligarbete
  • flykting- och migrationsfrågor
  • sfi
  • sociala företag
  • socialt arbete
  • nyanlända

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat nära 6 000 kompisar och haft över 10 000 deltagare i aktiviteter och workshops. Verksamheten utgår från integration som en tvåvägsprocess, som för att bli framgångsrik förutsätter ett aktivt deltagande av såväl nya som etablerade svenskar.

Kontakter

Johan Bäckström

Presskontakt Verksamhetschef 073-2493706

Relaterat innehåll