Pressmeddelande -

Över 10 000 personer har sökt nya vänskaper under första pandemiåret

För ett år sedan lanserade den ideella föreningen Kompis Sverige initiativet Språkkompis Online för att koppla ihop nya och etablerade svenskar i digitala möten för språkträning och nätverksbyggande. Initiativet var resultatet av en rekordsnabb omställning av den ordinarie verksamheten och ett svar på såväl nedstängningen av SFI-undervisningen som en allmän social isolering. 

Responsen blev över förväntan och ett år senare har över 10 000 personer anmält sig till föreningen för att få en kompis. Av dessa har över 5 000 redan matchats ihop och börjat bygga nya vänskaper. Föreningen har nu deltagare från över 95% av Sveriges alla kommuner.

- Intresset har varit enormt. Den fysiska distansen har ökat behovet av sociala kontakter även om de är digitala. Jag tror också pandemin har inneburit att många funderar över sin egen och andras livssituation och kanske tar sig lite mer tid för nya former av engagemang, säger Johan Bäckström, verksamhetschef på Kompis Sverige.

3 av 4 som anmäler sig är nya i Sverige och vill träffa någon som pratar svenska. Det gör att många nya svenskar får vänta på en kompismatchning. Kompis Sverige har därför även startat Språkcafé Online med digitala gruppträffar där runt 100 personer deltar varje vecka. Det har även visat sig vara ett enkelt sätt för etablerade svenskar att engagera sig en timme på lunchen eller liknande.

- Genom språkcaféerna får fler möjlighet till den viktiga muntliga språkträningen i vardagen som för många nya svenskar nästan helt uteblivit under pandemin. Utan denna typ av insatser riskerar integrationen att ta ännu längre tid och vägen till arbete blir ännu längre. Språk och nätverk är helt avgörande för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och där kan en språkkompis göra stor skillnad, avslutar Johan Bäckström.

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • frivilligarbete
 • integration
 • inkludering
 • covid-19
 • utanförskap
 • ensamhet
 • flykting- och migrationsfrågor
 • sfi
 • nyanlända
 • corona

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar över hela Sverige. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat över 10 000 kompisar och haft över 10 000 deltagare i aktiviteter och workshops. Verksamheten utgår från integration som en ömsesidig process, som förutsätter ett aktivt deltagande av såväl nya som etablerade svenskar.

Kontakter

Johan Bäckström

Presskontakt Verksamhetschef 073-2493706

Relaterat innehåll