Pressmeddelande -

KONE lanserar nytt totalkoncept för installation av hiss i hisslösa hus

Boende i hus utan hiss får nu möjlighet att på ett enkelt sätt öka tillgängligheten i fastigheten genom ett nytt unikt totalkoncept för installation av hiss. KONE lanserar under maj månad marknadens smidigaste lösning – KONE Next Level. I nästan alla fastigheter som saknar hiss, finns möjligheten att ge människor en bekvämare vardag, det krävs bara att trapplöpet mäter minst 2,4 x 2,4 meter, och som alternativ kan hissen annars installeras utanpå huset. Dessutom kan själva lägenhetsvärdet öka ordentligt.*

KONE lanserar en unik totallösning för installation av hissar i hisslösa hus. Förutom att planera och installera hissen, sköter KONE all kontakt med byggentreprenören och övriga entreprenörer, hjälper till med alla ansökningar som behövs, samt ser till att hissen får den kärlek den förtjänar under hela sin livstid. Genom ett nytt koncept för totalentreprenad får bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hjälp att driva och genomföra projektet snabbt och smidigt – från resans första början och hela vägen upp.

En hiss i ett hisslöst hus innebär många vinster – både för individen och samhället. En hiss gör det möjligt för flera att bosätta sig i byggnaden. För både barnfamiljer, äldre och andra som besväras av trappor är en bostad utan hiss oftast helt uteslutet. Att installera en hiss i en fastighet gynnar inte bara de boende, utan påverkar också lägenheternas attraktivitet och möjligheterna till att nyttja fler utrymmen i fastigheten. En undersökning, som genomförts av Norstat, visar att 30 procent anser att tillgång till hiss är en av de fem viktigaste faktorerna vid köp av bostadsrätt.

– En hiss gynnar alla i hela fastigheten oavsett vilken våning man bor på. Och om byggnaden är tillgänglig för alla kan också värdet samt livskvaliteten för de boende att öka, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

Enklare att storhandla, smidigare för den med barnvagn och möjligheten att sig upp och ner i fastigheten för den med svårigheter att gå i trappor, är några exempel på positiva effekter med en hiss. Då även samhällsvinsterna är höga, är det idag också möjligt att få statligt stöd för installation av hiss i ett hisslöst hus. Många föreningar känner inte till att det finns bidrag att söka från Boverket för att installera hiss i flerbostadshus. Det kan göra stor skillnad när det gäller möjligheten att finansiera hissprojektet. Det är sedan tidigare möjligt att ansöka om stöd om det är många äldre som bor i fastigheten som via en hiss får möjlighet att bo kvar längre hemma. Under våren lanserades dessutom ytterligare ett stöd för att öka tillgängligheten i befintliga fastigheter som idag saknar hiss. Detta statliga stöd går att söka om man bygger på extra våningar på sin nuvarande fastighet och i samband med det installerar en hiss.

Och själva processen att installera en ny hiss tar inte så lång tid som många tror.

– Många tror att installera en ny hiss är en lång och rörig process. Men det stämmer inte riktigt. Själva byggandet av en ny hiss tar sällan mer än sex till sju veckor, då en hiss installeras i existerande trapphus, säger Olinus Olsson, KONEs expert på hisslösa hus.


* För lägenheter på sjätte våningen (och uppåt) kan värdet öka med så mycket som 50% i storstadsområden.KONE Next Level i 6 steg:

1. Processen inleds med ett kostnadsfritt besök där en hissexpert utvärderar möjligheterna för den specifika fastigheten.

2. KONEs experter återkommer med förslag på lämplig hisslösning och deltar vid möten med brf-styrelse eller projektgrupp. Här presenteras också budgetförslag.

3. KONE hjälper till att upphandla byggentreprenör och övriga underentreprenörer och tar fram en projekt- och tidsplan.

4. KONE hjälper till med bygglov, ansökningar om statligt stöd samt ev. anmälan till Arbetsmiljöverket och projektleder och utför löpande kontroller under byggprocessen.

5. KONE installerar hiss med valda funktioner och ser löpande till att de boende får information. När hissen är på plats så städas det undan och hissen genomgår en besiktning.

6. Hissen har fri service under garantitiden och ett långsiktigt underhållsavtal, och det är 5 års garanti på installerad hiss.

Läs mer om KONEs nya koncept för hisslösa hus >>

Läs mer här om alla möjligheter som finns för olika typer av hus >>

Läs mer på Boverket om statliga stöd som går att söka för hissinstallation:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-bostader-for-aldre/

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

För mer information, kontakta:

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • tillgänglighet
  • hiss

OM KONE:
KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö. Som ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen tillhandahåller KONE hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt lösningar för underhåll och modernisering som ökar byggnadens värde under hela livscykeln. Genom ett mer effektivt People Flow® ser vi till att människor kan förflytta sig på ett säkert, bekvämt och tillförlitligt sätt i allt högre och smartare byggnader. 2017 omsatte KONE 8,9 miljarder euro och hade vid årets slut nästan 55 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland.

Kontakter

Emmi Tillan

Presskontakt Communications Manager Nordics PR & Communication +358407010102

Relaterat innehåll