Pressmeddelande -

Konjunkturbarometern Månad. Maj 2006

Det är fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi och uppgången sker på bred front. Såväl tillverkningsindustri som byggverksamhet rapporterar ökad orderingång och större produktionsvolym. Detaljhandeln redovisar starka försäljningssiffror och för de privata tjänstenärningarna har efterfrågan stigit ytterligare. Sysselsättningen har ökat och inom byggindustrin börjar företagen få stora problem att hitta lämplig arbetskraft. Hushållens inköpsplaner. Maj 2006 Hushållen fortsätter att vara optimistiska i maj, både när det gäller den egna ekonomiska situationen och de ekonomiska förhållandena i Sverige. Förtroendeindikatorn (CCI) ökade till 19,1 i maj jämfört med 17,5 i april. Under årets fem första månader har CCI legat på nivåer som bakåt i tiden bara överträffas av observationerna under 2000, ett år då förväntningarna var klart mer optimistiska än idag och genomsnittet för CCI var 26,3. Rapporterna finns att ladda ner på www.konj.se Hälsningar Anna Maria Böök tel: 08-453 59 09 mob: 070-250 23 07

Ämnen

  • Politik