Pressmeddelande -

Avveckling av apoteksmonopolet bra för konsumenterna

En väl genomförd avveckling av apoteksmonopolet ger möjligheter för ökad tillgänglighet, bredare produktutbud och bättre service för konsumenterna. Om apoteksverksamheten öppnas för konkurrens ökar förutsättningarna för en effektivare resursanvändning, men det måste också ställas krav på säkerhet och kontroll. Det framgår av en rapport från Konkurrensverket. - Det blir lättare för konsumenterna att få tillgång till ett apotek om fler aktörer är verksamma på marknaden. Även servicen skulle kunna förbättras, till exempel med mer flexibla öppettider. Ett första steg är att låta fler aktörer sälja receptfria läkemedel, säger generaldirektör Claes Norgren. I rapporten presenteras ett 20-tal förslag till hur en avveckling av apoteksmonopolet bör genomföras för att uppnå en väl fungerande konkurrens till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin. Några exempel: Tillåt att receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandeln i ett första steg. Förbjud läkemedelstillverkare att äga apotek. Skapa en särskild "apotekssymbol" som kunderna känner igen och som alla godkända apotek kan använda. Gör Apoteket AB:s datasystem för receptöverföring tillgängligt för alla apotek. Apoteket AB har en stark ställning på marknaden. Vid en avveckling av monopolet bör därför särskilda krav ställas för att få en fungerande konkurrens. Ett sådant krav är att Apoteket AB tidigt efter omregleringen inte får sammanföra apoteksverksamheten med partihandel, något som skulle innebära ett allvarligt hinder för etablering av nya apotek. - För att skapa en väl fungerande konkurrens kan det bli nödvändigt för staten att sälja ut apotek, säger Claes Norgren. För ytterligare information, kontakta: Per-Arne Sundbom, konkurrensråd, tfn 08-700 16 19 eller 073 773 16 19 Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 Läs hela rapporten på vår webbplats www.konkurrensverket.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt