Pressmeddelande -

Sex studenter vann uppsatstävling i konkurrens

Flera mycket aktuella ämnen behandlas i de studentuppsatser som belönas i årets upplaga av Konkurrensverkets uppsatstävling: reformeringen av telemarknaden, inlåsning av konsumenter, offentlig upphandling, skadestånd vid konkurrensskada och Europeiska kommissionens dubbla roller vid koncentrationsprövningar. Fem uppsatser, skrivna av sex studenter, belönas med sammanlagt 70 000 kronor i årets upplaga av uppsatstävlingen Tema konkurrens. Tävlingen har avgjorts i klasserna nationalekonomi, företagsekonomi och juridik. Miljö eller pris vid offentlig upphandling I klassen nationalekonomi kammade Anna Karlsson hem ett pris på 15 000 kronor. Hon studerar vid nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet och rubriken på hennes uppsats är ”Miljö eller pris? En studie av utvärderingskriterier i offentlig upphandling”. I motiveringen heter det bland annat att ”Ämnet är ytterst aktuellt, inte minst då offentlig upphandling utgör en växande och betydande andel av svensk ekonomi”. Inlåsning av konsumenter I samma klass får Anna Kratz och Åsa Wetterholm vid Södertörns högskola dela på 15 000 kronor för sin uppsats ”Shys metod för att mäta byteskostnader – en kritisk granskning”. I motiveringen står bland annat ”(…) inlåsning av konsumenter har effekter på prisnivåer, marknadsandelar och kan leda till etableringshinder för företag”. Fallstudie av telemarknaden Det företagsekonomiska priset går till Caroline Westholm vid företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Rubriken på hennes uppsats är ”Avreglering av telemarknaden i Sverige”, och hon får 15 000 kronor i belöning. I motiveringen står det bland annat följande om uppsatsen: ”En systematisk fallstudie lyfter fram den omfattande komplexitet som konkurrens och reglering därav innebär”. Dubbla roller för kommissionen I juridikklassen har två pris delats ut. Förstapriset går till Kristofer Carlin som får 15 000 kronor för sin uppsats med namnet ”The European Commission´s Discretionary Powers vis-à-vis Judicial Review of the Economic Assessment of Prospective Mergers”. Kristofer studerar vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, och i motiveringen kan man läsa bland annat: ”Fokuserad och tankvärd analys av kommissionens dubbla roller inom koncentrationsprövningen”. Skadestånd vid konkurrensskada Andra pris i juridikklassen går till Emma Johansson vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon får 10 000 kronor för uppsatsen ”Indirekta köpares rätt till skadestånd vid konkurrensskada”. Motivering: ”Genuin analys av en central komponent för skadeståndssanktionens effektivitet”. Tävling för alla discipliner Konkurrensverkets uppsatstävling syftar till att öka intresset för konkurrensfrågor bland studenter. Tävlingen är öppen för studenter vid alla discipliner som skrivit uppsatser som är intressanta och relevanta för Konkurrensverket. Uppsatserna ska vara på C- eller D-nivå och ingå i examen. I årets tävling har 28 uppsatser deltagit. Pristagarna i uppsatstävlingen utses av en jury som består av representanter för Konkurrensverkets ledningsgrupp och Rådet för konkurrensfrågor. För ytterligare information, kontakta: Ann-Charlotte Dorange, sekreterare Rådet för konkurrensfrågor, tfn 08-700 15 14 Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 De vinnande uppsatserna kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats www.konkurrensverket.se De vinnande uppsatserna kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se

Ämnen

  • Politik