Nytt: Sök Bernadotteprogrammet 2019-2020

Nyheter   •   Nov 29, 2018 10:33 CET

Kungl. Akademien för de fria konsterna gör här ett nytt utskick angående Bernadotteprogrammet med tillägg i informationen.

Sinnenas Lördag 24/11: Ett nytt kulturellt koncept

Nyheter   •   Nov 20, 2018 10:29 CET

Vi är övertygade om att olika sinnen skapar kommunicerande rörelser som kan sammanflätas i mönster. Genom att stimulera flera sinnen blir upplevelserna starkare och rikare. Vi kallar det Sinnenas Lördag!

PARTIR / REVENIR: Katarina Eismann (SE), Christine Ferrer (FR) och Safaa Erruas (MA) möts i utställning på Konstakademien

Nyheter   •   Nov 15, 2018 15:05 CET

Den 24 november kl. 12-16 öppnar Partir/Revenir i Konstakademiens Ateljén och Sal Väst, en utställning som uppstått ur samtal om konsten som ett uttryck för rörelser och förflyttningar. Det geografiska avståndet mellan konstnärerna sträcker sig i en linje från Sverige i norr genom Frankrike till Marocko i syd. Den skär genom olika språkliga, politiska och kulturella gränser och traditioner.

Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska arkitekturhögskolor på Konstakademien

Nyheter   •   Nov 15, 2018 15:00 CET

Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? På Konstakademien, Sal Mitt och Sal Öst, visas arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Öppning sker den 24 november kl. 13 med inledning av Martin Videgård, arkitekt och ledamot i Konstakademien.

Gifts and Occupations: Åsa Norberg och Jennie Sundén på Konstakademien

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 14:45 CET

Åsa Norberg och Jennie Sundén mottog 2017 Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Den 24 november kl. 12-16 öppnar duons stipendiatutställning på Konstakademien. Gifts and Occupations binder samman idéer om hur synen på barnet format modernismen och hur den pedagogik med rötter i Rousseaus tankar om barnet, kom att speglas i konst och kultur vid förra sekelskiftet.

Hans Anderssons konst rör sig mot det utomspråkliga

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 14:15 CET

Hans Andersson mottog 2017 Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Han arbetar med bilder och objekt, i huvudsak ur material som han har funnit. Det kan vara fotografier från Kinas kulturrevolution, papperskassar, redskap, silverkedjor och rep – avlagringar från omvärlden och konstarbetet. Den 24 november kl. 12-16 öppnar hans utställning i Konstakademiens Galleri Öst.

Rolf Schock 2018: Prisceremoni och mingel med pristagarna inom arkitektur och design, logik och filosofi, matematik samt musik

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 17:06 CEST

Den 15 oktober delas 2018 års Rolf Schockpris ut på Kungl. Akademien för de fria konsterna. Årets pristagare är arkitekten och designern Andrea Branzi, logikern Saharon Shelah, matematikern Ronald Coifman, samt sopranen och dirigenten Barbara Hannigan.

Välkommen att delta i prisceremonin, mingla med pristagare och hedersgäster.

Rolf Schock ville med sina priser förena vetenskap och konst. Det är i hans anda som de tre akademierna Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien delar ut Rolf Schockprisen i logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna och musik.

Prissumman uppgår till 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation.

Prisutdelare under ceremonin är Prinsessan Christina, Fru Magnuson.

Tid: Den 15 oktober 2018, klockan 16.00. Mingel från klockan 15.15.

Plats: Hörsalen, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27c (hissa)

Anmälan: Anmälan görs senast fredag 12 oktober kl 16.00 till kajsa.waaghals@kva.se
För frågor om enskilda intervjuer, se kontaktuppgifter nedan.

2018 års pristagare:

De visuella konsterna

Rolf Schockpriset 2018 i de visuella konsterna tilldelas Andrea Branzi,

”för hans långa och betydelsefulla engagemang i diskussionen om staden, arkitektur och design. Som arkitekt, tänkare, skribent och filosof är han en av huvudpersonerna bakom italiensk radikal design och hur den formulerades efter modernismen. Genom Archizoom Associati, som han var med att grunda 1966, har han starkt bidragit till artikulerandet av arkitektur som kritik och teori. Projektet No-Stop City och begrepp som anti-design är fortsatt centrala i samtida arkitektur- och designkontext, kanske än mer idag än när de en gång utformades.”

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Elisabeth Alsheimer Evenstedt, intendent, Kungl. Akademien för de fria konsterna, 070 625 06 20, elisabeth.alsheimer@konstakademien.se.

Logik och filosofi

Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2018 tilldelas Saharon Shelah, Hebrew University of Jerusalem, Israel, och Rutgers University, USA,

”för hans enastående insatser inom matematisk logik, speciellt inom området modellteori, där hans klassifikation av teorier i termer av så kallade stabilitetsegenskaper har inneburit en omdaning av forskningsfältet inom denna disciplin.”

Var vänlig notera att Saharon Shelah inte deltar under prisutdelningen, men däremot kommer att finnas med via länk under prissymposiet 17 oktober.

För pressfrågor angående Saharon Shelah kontakta Kajsa Waaghals, tf pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070 878 67 63, kajsa.waaghals@kva.se.

Matematik

Ronald Coifman, Yale University, USA, belönas med 2018 års Rolf Schockpris i matematik,

”för hans fundamentala bidrag till ren och tillämpad harmonisk analys”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Kajsa Waaghals, tf pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070 878 67 63, kajsa.waaghals@kva.se.

De musikaliska konsterna

Barbara Hannigan, kanadensisk sopran och dirigent, tilldelas Rolf Schockpriset 2018 i de musikaliska konsterna.

”Hannigan är en extraordinär och nyskapande artist med ett dynamiskt och intensivt förhållningssätt till den musik hon framför, ofta rent ekvilibristiska sceniska tolkningar, där hon själv oftast både ikläder sig rollen som sångsolist och dirigent samtidigt. Hennes repertoar spänner över ett imponerande fält, med en stor nyfikenhet på den nya musiken. Hon driver sedan ett flertal år också det unika mentorsprojektet Equilibrium Young Artists som riktar sig till unga nyblivna professionella musiker över hela världen”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Anna Cronström, Kungl. Musikaliska akademien, 08 407 18 02, anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se.

Mer information om priset och de öppna seminarier som ordnas i samband med prisutdelningen finns på:

www.kva.se/rolfschockprisen

Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.

Pressinbjudan till måndag 15 oktober Den 15 oktober delas 2018 års Rolf Schockpris ut på Kungl. Akademien för de fria konsterna. Årets pristagare är arkitekten och designern Andrea Branzi, logikern Saharon Shelah, matematikern Ronald Coifman, samt sopranen och dirigenten Barbara Hannigan. Välkommen att delta i prisceremonin, mingla med pristagare och hedersgäster.

Läs vidare »

Gösta Wessel- Bli varse

Nyheter   •   Sep 27, 2018 17:48 CEST

Gösta Wessel studerade på Konsthögskolan under sjuttiotalet och har arbetat med offentlig konst, undervisat och bedrivit konstnärlig forskning i sin roll som professor på Konstfack i Stockholm. Det fria konstnärliga sökandet har hela tiden pågått parallellt. Den 6 oktober kl. 13 invigs hans utställning Bli varse på Konstakademien. Utställningen pågår till och med den 11 november.

Enno Hallek - Portable Sunset Forever

Nyheter   •   Sep 27, 2018 16:55 CEST

​Enno Hallek, född 1931, hade sin första separatutställning 1963 och har sedan dess regelbundet ställt ut. Återkommande motiv i hans konstverk är regnbågsfärgskalan och solnedgångar, något som enligt Hallek speglar hans uppväxt på och vid havet. Enno Halleks utställning Portable Sunset Forever invigs 6 oktober kl. 12.30 i Salarna, Konstakademien. Inviger gör Leif Bolter, preses för Konstakademien.

Årfelts fruktiga fantasilandskap på Konstakademien

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 16:25 CEST

Amalia Årfelt mottog 2016 Konstakademiens utställningsstipendium (med bidrag ur Folke Hellström-Linds fond). Den 6 oktober kl.13.30 öppnar utställningen med pannåer och skulpturer av lejon, apor, ormar och färggranna fåglar i fantasilandskap bland palmer och vattendrag med näckrosor i Konstakademiens Galleri Öst.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Ständig sekreterare
  • isuaabjoeludlaiv.noiilslsslionwp@kgbonagstsjakumadfhemjaieszn.clsefe
  • 070-856 38 68‬

Om Konstakademien

Kungliga akademien för de fria konsterna

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.

Adress

  • Konstakademien
  • Fredsgatan 12
  • 103 26 Stockholm
  • Sverige

Länkar