Goldin+Senneby skriver genmodifierad roman

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:15 CEST

Simon Goldin, verksam i konstellationen Goldin+Senneby med Jakob Senneby, har tilldelats Bernadottestipendiet för 2018. Konstnärsduon kommer att använda det till att genomföra projektet Fiktion/Mutation, där bioteknik och programmering kopplas samman med romanförfattande i ett utforskande av hur berättelser kan omforma vår upplevelse av ''det naturliga''.

Konstakademien visar Kungl. Konsthögskolans Vårutställning – välkommen till pressvisning

Nyheter   •   Maj 09, 2018 08:10 CEST

Den 24 maj öppnar Kungl. Konsthögskolans Vårutställning 2018 på Konstakademien och ABF-huset. Den presenterar skolans examinerade studenter i fri konst och är också ett viktigt moment i utbildningen där studenterna får möjlighet att presentera sina samlade kunskaper och erfarenheter. Välkommen på pressvisning och vernissage!

Konstakademien visar 2017 års Bernadottestipendiater

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:01 CET

Konstnärerna Marcus Matt och Nicklas Randau tilldelades Konst-akademiens stipendium inom ramen för Bernadotteprogrammet 2017. Nu visar Konstakademien resultaten av deras arbete i en utställning som pågår 24 mars till 29 april.

Arkitekten Andrea Branzi en av Rolf Schock-pristagarna 2018

Nyheter   •   Mar 15, 2018 17:32 CET

Konstakademien har tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Musikaliska akademien utsett årets fyra Rolf Schock-pristagare, som tilldelas till 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Priset för de visuella konsterna tilldelas Andrea Branzi.

Hotad inredningskonst fokus för utställning på Konstakademien

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2018 09:00 CET

Utställningen INSIDE – Architecture på Konstakademien handlar om konsten att inreda våra offentliga rum. Här visas arkitektritade möbler av de internationellt uppmärksammade akademiledamöterna Åke Axelsson, Jonas Bohlin och Mats Theselius. Utställningen pågår 3 februari till 11 mars.

Utställning av ny modell för Slussen

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2011 10:32 CET

Utställningen öppnar kl. 12.00 torsdagen den 24/2 i Nikehallen, Konstakademien.
Arkitekt Mats Edblom visar sitt framtagna förslag. Utställningen kommer att pågå under hela vårsäsongen. Öppna visningar planeras regelbundet, se hemsida för uppdaterad information.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) har länge varit engagerad i frågan om Slussen. Under senhösten 2010 har ledamoten och tidigare preses, Mats Edblom, tagit fram en modell av ett av honom upprättat nytt förslag. Förslaget är att betrakta som Akademiens inlägg i debatten om Slussens framtida utveckling.

Mats Edblom är en av Sveriges mest erfarna arkitekter i infrastrukturella frågor och var bland annat arkitekt för Höga Kusten-bron och inbjuden i tävlingen om Öresundsbron. Han har också varit innehavare av Vägverkets professur på Kungl. Konsthögskolan, den så kallade Tessin-skolan, samt professor på arkitektskolorna vid KTH i Stockholm samt LTH i Lund.

Konstakademien ser som sin uppgift att särskilt betona frågor om stadens arkitektur och skönhet. Förslaget bygger på den beslutade trafiklösningen för Slussen och de infrastrukturella förutsättningar som var kända hösten 2010. Den bärande tanken är att näset/landtungan mellan Gamla Stan och Södermalm bevaras och utvecklas. Den breda bro för fordonstrafik som finns i stadens nuvarande förslag är här uppdelad i två trafikflöden som håller samman näset och lyfter fram torget. Gång- och cykeltrafik passerar fordonsfritt på ömse sidor om trafik­lederna, gående passerar även mellan och under dessa.

Förslaget innehåller vidare de avvattningskanaler som behövs, den bussterminal som efterfrågas, utrymme för utvecklad kulturell verksamhet i anslutning till Stadsmuseet, en generös saluhall samt andra intressanta kommersiella ytor - utan att utsikten från Slussens Södermalmssida försvinner. Akademien menar att Mats Edbloms upplägg förenar kravet på skönhetens bevarande vid Slussen med de olika tekniska och ekonomiska krav som ställs.

Utställningens öppettider: mån-fre 11-17, lö-sö 12-16. Fri entré.

Läs vidare »

Konstakademien presenterar föreställningen En svit med par av Nicolai Dunger

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2011 14:36 CET

Konstakademien har glädjen att presentera utställningen/konserten En svit med par av Nicolai Dunger. Nicolai Dunger är välkänd för sin musik men visar nu ett urval av sina skulpturer. Svitens sju skulpturer berättar historien om ett par och livets olika faser. Till skulpturerna har Nicolai Dunger specialskrivit musik som nu framförs av honom själv på flygel och Leo Svensson på cello.

Föreställningen pågår ca 30 minuter på Konstakademien, Högtidssalen.

lördag 5.2 2011 kl.17.00
söndag 6.2 2011 kl.17.00

Biljetter köps i dörren eller reserveras via mail till: margareta.petersson@konstakademien.se. Biljettpris: 80:-. Max antal platser: 150/föreställning. Café Mejan är öppet innan föreställningen (fika, vin, öl, mat etc).

För mer information och pressbilder kontakta
Margareta Petersson, Konstakademien, 073-674 57 22, margareta.petersson@konstakademien.se.

Konstakademien har glädjen att presentera utställningen/konserten En svit med par av Nicolai Dunger. Nicolai Dunger är välkänd för sin musik men visar nu ett urval av sina skulpturer. Svitens sju skulpturer berättar historien om ett par och livets olika faser. Till skulpturerna har Nicolai Dunger specialskrivit musik som nu framförs av honom själv på flygel och Leo Svensson på cello.

Läs vidare »

Utställningen Erland Brand/NUG öppnar på Kungliga Konstakademien

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2011 08:43 CET

Erland Brand/NUG i regi av Jan Håfström och Andreas Brändström visas på Kungliga Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12, 8 januari-6 februari.

Vem som välte den höga obelisken på 'Place Vendome' under kommunardupproret i Paris 1870-71 förblir en historisk hemlighet - men starka misstankar riktades mot en konstnär, Gustave Courbet.

Var han skyldig, vilka motiv drev honom? Att förstöra statlig egendom var i och för sig allvarligt, men det man skulle minnas var något annat och tyngre vägande.

Courbet hade givit sin handling ett symbolvärde som skulle eka genom Historien ända fram till den 11 september 2001. De skyskrapor som föll då, var inte valda på måfå. Det var deras symbolvärde man ville åt. Obelisken i Paris och World Trade Centre i NYC representerar Makten på samma sätt som bankernas romerska tempelfasader. Den militära och den ekonomiska makten.

Det är alldeles tydligt att konsten idag går in i en ny och våldsam fas. Den slår mot institutioner som kränker och förnedrar den maktlösa människan. Men den slår inte blint. Vad den vill visa är vägen mot ett alternativt samhälle.

I Konstakademiens gamla modellsal där generationer av elever slitit under Ragnar Sandberg, Bror Marklund och Lennart Rodhe, skapar NUG en vindlande tapet, ett ångande mangroveträsk som öppnar en utsikt åt någonting annat. Någonting bortom kanon, estetik och akademism. Ett omvänt symbolvärde.

Tapeten omsluter ett verk av den gamle Erland Brand: drömda resor i ett entropiskt försvinnande universum. Ett gigantiskt arkiv av döda och levande språk. Ett maniskt arbete utan början eller slut.

I ett angränsande rum hänger Brands egna fysionomier, en samling söndermedicinerade dårar vilkas upplösta och marterade anleten skall göra dig sällskap in i sömnen. Vad symboliserar dom om inte den makulerade bortrationaliserade människan. Ett offer för maktmissbruk och likgiltighet. Men aldrig besegrad.

Jan Håfström, Stockholm januari 2011

Utställningen Erland Brand/NUG i regi av Jan Håfström och Andreas Brändström visas på Kungliga Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12, 8 januari-6 februari.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Ständig sekreterare
  • isabella.nilsson@konstakademien.se
  • 070-856 38 68‬

Om Konstakademien

Kungliga akademien för de fria konsterna

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.

Adress

  • Konstakademien
  • Fredsgatan 12
  • 103 26 Stockholm
  • Sverige

Länkar