This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kajsa Mattas, Teresa, 2003, gips

Bild -

Kajsa Mattas, Teresa, 2003, gips

  • Licens: Användning i media
  • Av: Bo Gyllander
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 4929 x 7503, 18,4 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.