Pressmeddelande -

FRIA SEMINARIET I LITTERÄR KRITIK – Unik antologi om kritiken på releaseturné

Föreningen Fria Seminariet i Litterär kritik och bokförlaget Ariel är stolta att presentera antologin Kritiken i den nya offentligheten. Verket samlar samtida röster kring kritikens vara och ger en bred överblick av ett brokigt fält och en mångfacetterad post-digital offentlighet. Vi tar med oss denna unika volym ut på vägarna och besöker Stockholm, Helsingfors, Malmö och Göteborg i en första vända. Olika medverkande kommer att bjudas in för att med avstamp i boken tala om kritiken som en konst- och kunskapsform. Vad betyder det är vara och agera kritiskt idag? Ur bokens inledning av dess redaktör Magnus William-Olsson:

”Kritiken är ett spöke. Kritiken är en bastard. Den går genom alla väggar och uppträder lika självklart i sjabbiga källarlokaler som framför spegeln efter en tung natt, i filosofiska avhandlingar, politiska teaterföreställningar och juridiska utredningar. Men den är också ett fundament. Det är tack vara det kritiska tänkandet och handlandet vi kan göra anspråk att ha trätt ut ur vår »självförvållade omyndighet«, för att tala med Immanuel Kants definition av upplysning. Från förskolan till ålderdomshemmet inskärps i oss vikten av att vara kritiska. Ja vi lever alltfort i det Kant redan 1781 kallade »kritikens egentliga tidsålder«. Det genomsyrar hela samhället. Det är bara att konstatera: Som moderna medborgare beror vi av kritiken, ungefär till den grad som vår kroppshållning beror av skelettet. Men tänk om denna era, kritikens tidsålder, nu går mot sitt slut? Tänk om skelettet vittrat och vi är på väg att falla samman i små högar av hud och kött och hjärna? Hur ska det då gå med den myndighet upplysningen anförtrodde oss?”


Medverkar i antologin gör Axel Andersson, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Pamela Schultz Nybacka, Jesper Olsson, Leif Dahlberg, Carin Franzén, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Tatjana Brandt, Anneli Dufva och Magnus William-Olsson.

Kritiken i den nya offentligheten ingår i skriftserien Ariel Litterär Kritik.


Releasedatum:

6/2 19.00, Stockholm. Lokal: Konstfrämjandet, Swedenborgsgatan 1

14/2 18.00, Helsingfors. Lokal: Teater Viirus, Medelhavsgatan 14

15/2 19.00, Malmö. Lokal: Anti, Drottninggatan 6C

27/2 19.00, Göterborg. Lokal: Litteraturhuset, Heurlins plats 1


För vidare information:
Magnus William-Olsson
magnuswo.fsl@gmail.com
070 826 97 16

För beställning av recensionsexemplar:
Mikael Nydahl, Ariel
mn@ariel.nu

Ämnen

  • Litteratur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fria seminariet i litterär kritik är medlem i Folkrörelsernas Konstfrämjande. Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer som spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och tillsammans rymmer 5 miljoner medlemmar.

Presskontakt

Per Hasselberg

Presskontakt Verksamhetsledare 076-170 32 73