Pressmeddelande -

Konstfrämjandet Gävleborg får pris för sitt uppsökande arbete

Sedan två år tillbaka driver Konstfrämjandet Gävleborg och Backbeatbolaget projektet Klotterinstitutet. Vad som började som en alternativ konstutbildning har nu växt till en plattform där frågeställningar kring konst, kreativitet och demokrati undersöks genom workshops och evenemang. Klotterinstitutet är ett av flera exempel på hur Konstfrämjandet Gävleborg arbetar för att föra samman människor och ge fler tillgång till konsten i regionen. “Det är viktigt för oss att de som ska ta del av kulturen också ges makten att bestämma hur den ska se ut” säger Karin Bäckström, projektledare på Konstfrämjandet Gävleborg. I Kom till byn!, ett annat konstfrämjandeprojekt, samlades förslag på platser och aktiviteter in från boende i Edsbyn, Hofors och Österfärnebo. Tipsen riktades till en besökare som aldrig tidigare varit i orterna och blev grunden för samtal kring platsernas identitet, värde och framtidsutsikter – en motvikt till berättelsen om landsbygden som en tom plats där inget finns att göra.


Nu får organisationen pris för sitt konstfrämjande arbete i Gävleborgsregionen. De är mottagare av 2018 års Bror Ejve-stipendium. Bror Ejve var Konstfrämjandets förste chef. 1962 instiftades en fond i hans minne, och sedan 1994 förvaltas fonden av förbundsstyrelsen för Folkrörelsernas Konstfrämjande. Fondens syfte är att stödja konstfrämjande insatser i Bror Ejves anda – insatser som medför ett vidgat deltagande inom bildkonstområdet.


Stipendiet delas ut på Gävle Konstcentrum den 14e februari kl 17.00 

I samband med utdelningen kommer Jon Perman och Karin Bäckström från Konstfrämjandet Gävleborg att presentera organisationens verksamhet. 

Ämnen

  • Konst

Regioner

  • Gävleborg

Vi ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare och våra medlemmar ger vi andra perspektiv på vår samtid. Vi producerar och sprider konst över hela Sverige, genom nya konstverk, utställningar, böcker och möten.

Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer.

Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Presskontakt

Per Hasselberg

Presskontakt Verksamhetsledare 076-170 32 73