Pressmeddelande -

​MARABOUPARKEN KONSTHALL – Lisa Torell: Trottoaren, ett mästerverk.

I Lisa Torells utställning synas välfärdssamhällets beståndsdelar. Genom verken synliggörs hur omsorg och omhändertagande, likgiltighet och försummelse manifesteras materiellt i och genom våra urbana och offentliga rum. Det är som om hon frågar sig: Vad är det som gör ett samhälle till ett delat rum och en stad till en stad?

Med närgången blick; på plats och arbetande, dag och natt, urskiljer Lisa Torell spår av omvårdnad och hänsynstagande, och brist på detsamma. Bit för bit blottläggs samhälle och system, i plattläggning, sopor och avtryck.

Lisa Torell har under drygt ett decennium arbetat i och med offentliga och halvoffentliga rum inom sin konstnärliga praktik. Med ett platsspecifkt förhållningssätt går hon i nära dialog med utvalda platser och situationer, enskild individ, befolkning och samhälle. På Marabouparken visas arbeten gjorda mellan 2015 och 2019, för platser i Istanbul, Norrköping, Småland, Gdansk, Sundbyberg, Tromsø och Venedig, i en rumslig storskalig installation.

Lisa Torells arbeten spänner över bl.a. performance, installation, video och text. Flera av verken som visas på Marabouparken har producerats inom ramen för konstnärlig forskning i Norge (Norwegian Artistic Research Programme), där hon disputerade med projektet Potential of the Gap 2018. Hennes praktik utforskar frågor relaterade till den offentliga sfären, med fokus på relationer mellan plats, språk och identitet i förhållande till perception, konvention, system och logik.

Curator: Maria Andersson

Utställningen pågår 25 januariI–28 april 
Vernissage fredag 25 januari kl 18–20. Introduktion till utställningen kl 18.30 
Pressvisning fredag den 25 januari kl 11 Vänligen osa till karin.laver@marabouparken.se

I samband med pressvisningen av Trottoaren, ett mästerverk. introduceras också Marika Troilis utställning Vattennära Rekreation och det nya samarbetet i gästrummet med Mapping the Unjust City / Vem äger staden?

Ämnen

  • Konst

Regioner

  • Stockholm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marabouparken konsthall är medlem i Folkrörelsernas Konstfrämjande. Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer som spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och tillsammans rymmer 5 miljoner medlemmar.

Presskontakt

Per Hasselberg

Presskontakt Verksamhetsledare 076-170 32 73