Pressmeddelande -

MARABOUPARKEN KONSTHALL – Mapping the Unjust City / Vem äger staden?

Mapping the Unjust City / Vem äger staden är ett kollektivt arbete som handlar om kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara. I processen undersöks estetiska strategier för att dela kunskap om ägandeförhållanden och på så sätt uppmuntra till demokratisering av stadens gemensamma platser. 

Centrala frågor för undersökningarna är: Hur kan kartläggandet fungera som ett verktyg för analys? Hur kan det erbjuda en förståelse för konsekvenserna av förändringar i ägande och finansialiseringens påverkan på den byggda miljön? Hur kan en bild bli ett mobiliserande verktyg och inspirera till kollektiv handling? I gästrummet på Marabouparken kommer de bland annat att arbeta med utveckling av ett digitalt verktyg för insamling av data om torg, samt fokusera särskilt på berättelser om de köpcentrum i Sundbyberg som nyligen sålts ut och bytt ägare.

Under sin vistelse kommer Mapping the Unjust City / Vem äger staden? att anordna flertalet programpunkter, så som workshops, samtal och presentationer, om kartläggningars potential. Som en förlängning av Mapping The Unjust City / Vem äger staden?’s Gästrumsvistelse kommer gruppen att ställa ut sina arbeten på Sundbybergs bibliotek under perioden 4 till 24 februari. I en första programpunkt den 13 februari deltar gruppen tillsammans med Marika Troili, vars utställning Vattennära rekreation visas i BOX, i ett panelsamtal modererat av Lisa Torell, vars utställning Trottoaren, ett mästerverk. visas i konsthallen.

Marabouparkens gästrum är en programdel i ständig utveckling och en plats för utforskning och eftertanke. Hit bjuds kollektiv och konstnärsgrupper in till att fördjupa och utveckla sin praktik. Gästrummet springer ur det pågående forskningsprojektet Acts of Self Ruin som undersöker hur solidaritet och jämlikhet kan byggas i individualismens tidevarv.

Mapping the Unjust City / Vem äger staden? har tidigare bland annat gjort en kartläggning av lokala centrum längs Stockholms tunnelbanelinjer som under 2018 ställs ut i utställningen Public Luxury på Arkdes. Gruppens medlemmar är Elof Hellström, grafisk formgivare Maryam Fanni, landskapsarkitekt Åsa Johansson, curator Sarah Kim och konstnär Paula Urbano.

Utställningen håller öppet 25 januari–28 april
Pressvisning fredag den 25 januari kl 11
Vänligen osa till karin.laver@marabouparken.se

I samband med introduktion till Mapping the Unjust City / Vem äger staden?’s arbete presenteras också utställningarna Lisa Torell – Trottoaren, ett mästerverk. och Marika Troili – Vattennära rekreation.

För mer information vänligen kontakta
Karin Bähler Lavér, kommunikatör
karin.laver@marabouparken.se

För pressbilder vänligen kontakta
Fredrik Holmqvist, grafisk formgivare
fredrik.holmqvist@marabouparken.se

Ämnen

  • Konst

Regioner

  • Stockholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marabouparken konsthall är medlem i Folkrörelsernas Konstfrämjande. Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer som spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och tillsammans rymmer 5 miljoner medlemmar.

Kontakter

Per Hasselberg

Presskontakt Verksamhetsledare 076-170 32 73