Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Gunhild Stensmyr

Gunhild Stensmyr

Presskontakt grundare/vd Konsthall Tornedalen +46 722 34 21 21
Carina Brorman

Carina Brorman

Presskontakt Styrelseledamot Konsthall Tornedalen AB +46 705 69 39 99

Visionen om en mötesplats för människor från hela världen.

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen.
Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse.
Med Konsthall Tornedalen vill vi att den uppväxande generationen ska möta livet med öppet sinne, jämställt, jämlikt och vara förvissade om att vi är alla lika oavsett var vi bor eller varifrån vi kommer.
Konsthall Tornedalen ska byggas i byn Vittaniemi vid Torneälv på gränsen mellan Sverige Finland. Vi bygger en samlingsplats för regionens konstnärliga förnyelsearbete och en social gemenskap för att lyfta människornas livskvalitet och perspektiv på omvärlden. Konsthallen blir en spjutspets in i framtiden.
Konsthall Tornedalen blir en inflytelserik mötesplats och kommer att stärka den internationella besöksnäringen i området. Konsthallen kommer att visa Tornedalens svenska-finska-samiska kulturarv och synliggöra Torneälvdals mångfacetterade ansikte ut i världen.
Konsthall Tornedalen ska bedriva sin verksamhet i två utställningssalar, auditorium, restaurang/café, designbutik och bildverkstad. Utställningarna ska visa bredd och mångfald, där lokala berättelser om och av människorna i Tornedalen kan samsas i ett universellt samarbete med andra konsthallar och museer runt om i världen.
Konsthall Tornedalen ska i alla avseenden vara en svensk-finsk angelägenhet till glädje för människorna på båda sidor om gränsen. Och vända sig till en global publik.
Konsthall Tornedalen ska motsvara högsta tänkbara klimat- och säkerhetsklass för att möjliggöra lån av originalverk från museer i Sverige och Finland. Besökarna ska kunna se och uppleva sitt kulturarv i form av klassiska museiverk i original på den ”egna” konsthallen.
Konsthallens arkitektur är framtagen via inbjuden internationell arkitekttävling, som vanns av de finska arkitekterna Anssi Lassila (OOPEAA) och Teemu Hirvilammi.
Konsthall Tornedalen syftar till att demokratisera den konstnärliga och kulturella infrastrukturen i Nordkalotten, en långsiktigt hållbar utvecklingsmotor som stärker ekonomi, kultur- och näringsliv i Lappland.

Konsthall Tornedalen
Risudden 150
957 95 Hedenäset
Sverige