Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtta av tio känner oro för kemikalier i vardagen

Debatten om kemikalier har påverkat oss, åtta av tio känner oro. Graden av oro varierar, hälften är mycket oroliga medan den andra hälften känner lite oro. Nästan alla (90 %) vill kunna göra fler medvetna val. Det visar en undersökning som Coop och Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har låtit göra.

 KfS, som är en av Coops ägarföreningar, arbetar för att medlemmar och andra konsumenter ska få den information de vill ha kring kemikalier i varor.

– Kemikaliefrågan är svår, i synnerhet eftersom forskare och andra experter har olika uppfattningar om vad som är farligt. Vår roll är att skapa sans och balans i debatten och försöka reda ut vilka produkter man bör vara försiktig med om man är orolig, säger Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, KfS.

Sedan ett år tillbaka har Coop en expert som dedikerat arbetar med frågan och företaget har antagit en kemikaliestrategi, berättar Louise König, hållbarhetschef på Coop.

– Det är uppenbart att många känner oro kopplat till kemikalier. Därför känns det bra att vi har jobbat aktivt med frågan i många år och nu investerar i kemikaliefrågorna framåt med en tydlig strategi. Vi har en viktig roll i att kommunicera, informera och öka kunskapen kring kemikalier kopplat till våra produkter, säger Louise König.

Se film - Coops medlemmar om kemikalier, (2 min).

Läs mer - Undersökningen i sin helhet och en lista med konsumentråd kring kemikalier

Den 17 februari arrangerade KfS och Coop en temakväll ”Råd för en giftfri vardag”. Talare var bland andra Ethel Forsberg, författare till den aktuella boken Makt, Plast, Gift och Våra barn, och Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen. Temakvällen filmades och finns i sin helhet på www.konsumentforeningenstockholm.se/Radforengiftfrivardag . Där finns även en lista med råd om kemikalier samt hela undersökningen. Undersökningen är genomförd i ett slumpmässigt urval på 1.277 personer i Coops Medlemspanel. Medlemspanelen är representativ för Coops 3,4 miljoner medlemmar och består av 43 000 personer. Undersökningen genomfördes i en webbenkät i februari 2014.

För mer information:
Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, 070-341 55 30, louise.u@konsumentforeningenstockholm.se
Louise König, hållbarhetschef, Coop och KF, 070-635 89 99, louise.konig@kf.se
Anna Lilja, informatör, 076-015 39 72, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se
www.konsumentforeningenstockholm.se 

Ämnen

Regioner


Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 760 000 medlemmar. Nyckeln till dina medlemserbjudanden är Coop MedMera-kortet. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbar samhälle.

Presskontakt

Johan Stenvall

Johan Stenvall

Presskontakt Kommunikatör 0768456257

Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår uppgift är bland annat att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Konsumentföreningen Stockholm
KfS, Box 3259
103 65 Stockholm
Sweden