Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljöteknik, återvinning

Yttrande avseende Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Yttrande avseende Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Eftersom en stor del av tillskottet av förpackningar sker genom konsumtion har konsumenten en viktig roll för att cirkulationen av förpackningar ska öka. Plast är idag den stora utmaningen inom återvinning. Olika regler, plastsorter och blandning av material i förpackningar gör dock att det blir fel trots att konsumenten försöker gör rätt. Det mesta av plastförpackningarna som samlas in återvinns

Inbjudan: Så kan sopsortering av plast gå från tidsslöseri till hjältedåd

Inbjudan: Så kan sopsortering av plast gå från tidsslöseri till hjältedåd

Hur kan producenter, designers och återvinningsindustrin bidra till en mer hållbar relation till plasten? Vilka lösningar erbjuder dagens teknik och morgondagens innovationer? Om detta pratar vi med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Coop, miljöministern, Grow och Swerea IVF. Dessutom presenteras resultatet av Konsumentföreningen Stockholms nya attitydundersökning om plast och återvinning.

Yttrande avseende Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Yttrande avseende Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Konsumentföreningen Stockholms (KfS) verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och ge medlemmarna möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.
Avfallsmängderna behöver minska, de negativa effekterna från farligt avfall på människors hälsa och miljö behöver begränsas och praktisk tillämpning av avfallshierarkin behöver främjas och i det arbetet har konsumenten en nyckelroll. KfS konstaterar

Visa mer

Coop Östra

Föreningen Coop Östra är Sveriges största konsumentförening med 1,3 miljoner medlemmar i föreningsområdet Stockholm, Östergötland, Södermanland, Enköping och Uppsala. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Vi äger och driver närmare 200 butiker i föreningsområdet. Vår viktigaste uppgift är att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för dig som är medlem.

Coop Östra

KfS, Box 3259
103 65 Stockholm
Sweden