Pressmeddelande -

Ny utredning av Folkets Parks framtid

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att ge förvaltningen i uppdrag att utreda framtiden för Folkets park. Utredningen från 2005 ska kompletteras och uppdateras. Enligt direktiven till den kompletterande utredningen, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson, ska bland annat musikskolans möjlighet att få lokaler i Folkets park undersökas. Kan nuvarande och flera musikföreningar få lokaler i parken och kan en danslokal för ungdomar byggas? Möjligheten att behålla den stora danslokalen och att behålla förskoleverksamheten i lokalerna ska också undersökas. Översyn av utemiljön och eventuell upprustning av utescenen och Sexkanten är andra frågor. Är inte upprustning möjlig ska man undersöka om mark kan avstyckas för att bygga bostäder istället. Till sist ska kostnader beräknas och bidragsmöjligheter undersökas

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Köping