Gå direkt till innehåll
Skuleberget, Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten.
Skuleberget, Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten.

Pressmeddelande -

Ny linbana vid Skuleberget – upphandling klar

Upphandlingen av rivning och demontering av den befintliga linbanan samt etablering av ny driftklar linbana vid Skuleberget är klar. MND Sverige AB med säte i Östersund, var det företag som fick upphandlingen.

– Vi är glada över beslutet. Det är ett intressant projekt och vi ser fram emot att komma igång, säger Magnus Engström, CEO vid MND Sverige AB.

– Jag tror på det lokala engagemanget och att det är viktigt med inkludering av ortsbefolkning och övriga entreprenörer på orten för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Med bygget följer behov av varor och tjänster som gynnar orten, det kommer också att medföra mer trafik och rörelse i området och då är det extra viktigt att ortsbefolkningen är insatta i vad som görs för att få förståelse under den tid bygget fortlöper”, menar Magnus Engström.

Länsstyrelsen beslutar
En annan viktig del i projektet som måste säkras för att bygget av linbanan ska komma igång är att Länsstyrelsen godkänner de markarbeten som är nödvändiga eftersom marken ingår i ett världsarvsområde. I detta ärende är det Länsstyrelsen i Jämtland som fattar beslut.

Kramfors kommun – mitt i Höga kusten
Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, ser fram emot att bygget startar och att förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av området stärks.

– Kramfors kommun ligger centralt i Höga Kusten och en stor andel av besöksnäringen sker och utvecklas här. Skulebergets utveckling i kombination med kreativa ortsbor och drivna entreprenörer kommer att bidra till positiv utveckling, säger Malin Svanholm.

– Vi fick tre intressanta anbud, vilket är positivt och tyder på ett intresse för såväl bygget som området i sig. Det är viktigt att funktionshindrade ska kunna ta del av upplevelsen och det unika. Liftanläggningen ger ökad tillgänglighet till bergstoppen och världsarvet, säger Jon Björkman (V), vice ordförande kommunstyrelsen.

– Skuleberget är ju en start symbol för Höga Kusten och en motor för besöksnäringsutvecklingen i hela regionen. Kul att vi kommit ytterligare ett steg i projektet, säger Ida Stafrin (C), oppositionsråd.

– Ett brett samarbete och engagemang är ledstjärnan för projektet, det känns bra med MND och nu tar vi nästa steg, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Sveriges bästa friluftsdestination
I målsättningen för projektet Skulebergets utveckling framgår att Kramfors kommun tillsammans med lokala aktörer ska utveckla Skuleberget till Sveriges bästa friluftsdestination. Med Skuleberget som nav kommer besöksnäringen att fortsätta utvecklas och växa med flera entreprenörer som erbjuder olika aktiviteter och paket året runt. Satsningen beräknas ge en ökad omsättning med 20 miljoner kronor per år och 20 direkta och indirekta arbetstillfällen.

Frågor om nyheten besvaras av:

Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@kramfors.se

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.