Pressmeddelande -

Begränsa fackets möjligheter till stridsåtgärder

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks Pressmeddelande Stockholm den 7 februari 2007 Sofia Appelgren har tvingats överge sin dröm - det egna företaget Wild´n Fresh. Efter en åtta veckor lång blockad ifrån Hotell- och Restaurangfacket har hon nu gett upp. Orsaken till blockaden är att hon inte tecknat kollektivavtal för sina två anställda trots att de inte krävt detta och har skälig lön. - Det är som en kamp mellan David och Goliat. Förutsättningarna kunde inte ha varit mer orättvisa för Sofia Appelgren, säger Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Ella Bohlin i en kommentar till händelseutvecklingen i Göteborg. Vid en eventuell konflikt har arbetsmarknadens parter rätt att använda stridsåtgärder som en sista utväg. Men problem uppstår om möjligheten att vidta stridsåtgärder missbrukas, vilket är vad som skett i fallet med lunchrestaurangen Wild´n Fresh. Hotell- och Restaurangfacket har orsakat stora kostnadsförluster för Appelgren och försatt henne i en omöjlig situation. Enligt henne själv har hennes familj tagit skada och pressen blivit outhärdlig. I det här fallet har facket tillgripit en åtgärd som står i orimlig proportion till skadan. - Själva grundtanken med kollektivavtal är fredsplikten. Men här har fred bytts mot fullskaligt krig ifrån facket sida. Det kan inte vara rimligt att facket rycker ut med full styrka mot en ensamföretagare på detta sätt. Vi saknar idag krav på proportionalitet i stridsåtgärder. Det är något som måste förändras omedelbart, avslutar Ella Bohlin. För mer information: Ella Bohlin Förbundsordförande 0765-27 25 32 Erik Nilsson Generalsekreterare 0765-27 25 34 www.kdu.se

Ämnen

  • Politik