Pressmeddelande -

KDU: Inför plattskatt

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks Pressmeddelande Stockholm den 25 maj 2006 -KDU förespråkar att det samlade skattetrycket skall vara lågt. Det är glädjande att vi nu tagit ställning i skattesystemets utformning, inte bara i dess nivåer, säger Ella Bohlin, Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ordförande, i en kommentar till KDU:s Riksmötes beslut att införa plattskatt. - En platt skatt för med sig många positiva effekter - den avlägsnar krångel med skatteplanering, den kan minska skattefusk och innebära besparingar för staten genom att granskningen av deklarationer minskar. - Det stora problemet med progressiv beskattning är att incitamentet att arbeta och att utbilda sig riskerar att kvävas av skattetrycket - man får helt enkelt inte valuta för den tid och den energi man lagt ned på studier eller hårt arbete. Det progressiva skattesystemet brukar motiveras med att det är rättvist att verka för inkomstutjämning, men en platt skatt innebär faktiskt likabehandling av människor. Med en platt inkomstskatt betalar fortfarande den som tjänar mycket onekligen betydligt mer än den som tjänar lite. -Försvarare av den progressiva skatten refererar ofta till den socialistiska principen "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov". Detta motto förespråkades starkt av Marx och Lenin. Vi som kristdemokrater måste fundera över huruvida en kommunistisk fördelningsprincip skall vara ledstjärna för oss när det gäller skattepolitiken, särskilt som denna lära totalt havererat både mänskligt och moraliskt, avslutar Ella Bohlin. För mer information: Ella Bohlin Förbundsordförande 0765-27 25 32 Fredrik Hardt Pressekreterare 0765-27 25 33 www.kdu.se

Ämnen

  • Politik