Pressmeddelande -

Låt plikten omfatta alla

Låt plikten omfatta alla Under söndagen tog KDU:s riksmöte, som är samlat på Ekerö utanför Stockholm, ställning för en könsneutral värnpliktslagstiftning. - Att det idag i Sverige, som påstås vara ett av världens mest jämställda länder, existerar en lag som så uppenbart särbehandlar halva befolkningen är anmärkningsvärt, sade KDU:s ordförande Ella Bohlin i en kommentar till beslutet Det råder en könsmässig snedvridning inom totalförsvaret i det att enbart män kallas till mönstring. Möjligheten för kvinnor att genomföra en plikttjänstgöring finns men enligt pliktlagen ”skall” männen medan kvinnorna ”får”. KDU vill att kvinnor såväl som män skall erbjudas lika möjligheter att tjänstgöra. Genom att inte kalla kvinnor till mönstring går man miste om potentiella värnpliktiga. Stor kompetens förloras genom det nuvarande förfarandet. Dagens försvar är långt ifrån representativt ur ett könsperspektiv. Detta måste snarast åtgärdas i syfte att uppnå trovärdighet för organisationen och dess funktion. Poängen med allmän värnplikt är att den omfattar alla grupper i samhället, kvinnor inkluderade. För mer information: Ella Bohlin Förbundsordförande 0765-27 25 32 Fredrik Hardt Pressekreterare 0765-27 25 33 www.kdu.se

Ämnen

  • Politik