Pressmeddelande -

Sverige utmärker sig – i omdömeslöshet

–Den av EU terrrostämplade organisationen Hamas välkomnas med öppna armar till Sverige. Statsminister Göran Persson har inget att anmärka på att visum har beviljats och försvarar beslutet helhjärtat. Därmed bidrar Sverige till att Hamas får ett öppet forum att verka utifrån, samtidigt bryter man mot ömsesidiga överenskommelser inom EU. - Svenska generalkonsulatet har handlat egenmäktigt när visum beviljades till Hamasministern Atef Adwan. Det är under all kritik att Sverige bryter mot EU:s gemensamma linje mot terrorism, säger KDU:s ordförande Ella Bohlin i ett uttalande. Samtliga av EU:s medlemsländer är eniga om att inte träffa överenskommelser med den palestinska organisationen Hamas så länge denna inte uppfyller krav på att erkänna staten Israels rätt att existera, att fullfölja avtal mellan den palestinska myndigheten och Israel samt att ta avstånd från alla terrordåd. - Företrädare för en organisation som vägrar erkänna Israel och en tvåstatslösning, samt försvarar terrordåd borde portas och inte välkomnas förrän kraven är uppfyllda. Detta omdömeslösa handlande undergräver Sveriges trovärdighet i kampen för demokrati och frihet i mellanöstern, avslutar Ella Bohlin. För mer information: Ella Bohlin Förbundsordförande 0765-27 25 32 Fredrik Hardt Pressekreterare 0765-27 25 33 www.kdu.se

Ämnen

  • Politik