Gå direkt till innehåll
Skåne Nordost: Samspel vid varsel i nordöstra Skåne

Pressmeddelande -

Skåne Nordost: Samspel vid varsel i nordöstra Skåne

De sex kommunerna i Skåne nordost har tillsammans med andra myndigheter och organisationer initierat en modell för att samverka vid betydande varsel i området. Samarbetet påbörjades redan i höstas och har i och med coronasvirus, covid-19, blivit högaktuellt.

Samspelet innebär att de sex kommunerna i nordöstra Skåne, Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge och Hörby, tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Trygghetsfonden TSL, Trygghetsrådet, Almi och Nyföretagarcentrum ska ha en samlad bild av vilka aktörer som finns och en gemensam handlingsplan.

–I motgång är ensam inte stark. Det är då man som mest behöver spela ihop. Nu finns en plan för att snabbt kunna agera och oroliga företagare kan kontakta kommunens näringslivsansvarige, säger Per- Anders Green, näringslivschef i Bromölla kommun som samordnat samarbetet.

Syftet är att snabbt kunna koordinera och reagera på näringslivsförändringar i nordöstra Skåne.
Arbetet samordnas initialt av näringslivsansvarig tjänsteperson i den kommun som drabbas. Som en direkt följd av samverkansmodellen har deltagande organisationer nu veckovisa avstämningar för att bevaka coronavirus, covid-19, påverkan på det lokala och regionala näringslivet.

–Det här är ett viktigt samarbete inom Skåne Nordost som vi direkt har kunnat aktivera i denna turbulenta tid. Vi ser styrkan i att kunna samla kommunerna och andra viktiga intressenter i dessa för näringslivet mycket tuffa tider, säger Pierre Månsson (L) ordförande för Skåne Nordost och kommunalråd Kristianstads kommun.

Genom att kunna agera skyndsamt med gemensamma insatser, ta efter goda exempel för att stödja företagen och få en gemensam bild vilka möjligheter som finns kan beredskapen i nordöstra Skåne stärkas.

–Från Arbetsförmedlingen ser vi stora fördelar med denna samverkan och med tanke på de drastiska förändringar som är på väg att hända och har skett på arbetsmarknaden kommer den att bli oerhört viktig, säger Tina Gunnarsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

–Region Skåne har deltagit i arbetet och ser mycket positivt på att man skapat en modell i Skåne Nordost som vi hoppas kunna sprida till övriga Skåne, Inte minst i den turbulenta tid vi upplever nu är detta ett viktigt verktyg, För att stödja de skånska företagen i det nuvarande utsatta läget har regionen dessutom inrättat en Företagsakut för rådgivning, säger Karin Kroon Gunnarsson, näringslivsutvecklare på Region Skåne.

För mer information kontakta:

Per- Anders Green, näringslivschef, Bromölla kommun, 0709- 17 12 72,per-anders.green@bromolla.se

Pierre Månsson, kommunalråd (L), Kristianstads kommun och ordförande Skåne Nordost, 0733-13 64 13, pierre.mansson@kristianstad.se

Karin Kroon Gunnarsson, näringslivsutvecklare, Region Skåne, tel 072- 467 16 28, karin.kroongunnarsson@skane.se

Tina Gunnarsson, sektionschef, Arbetsförmedlingen, 010- 487 34 31, tina.gunnarsson@arbetsformedlingen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad + Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne där fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete. Varje kommun arbetar med dessa frågor också var för sig, men i många utvecklingsfrågor är vi starkare tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt. Skåne Nordost består av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Kontakter

Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Tf kommunikationschef 0733-13 57 10
Malin Bergkvist

Malin Bergkvist

Presskontakt Allmänna frågor Kommunikationsstrateg 0738-53 21 00
Henrik Wester

Henrik Wester

Presskontakt Tekniska förvaltningen (C4 Teknik) Informatör 0738-53 23 70
Sofia Liljedahl

Sofia Liljedahl

Presskontakt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikatör 0733-13 53 47
Ulrica Capion

Ulrica Capion

Presskontakt Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig 044-13 65 66
Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Kommunikatör 072-467 86 45
Mejra Ferhatbegovic

Mejra Ferhatbegovic

Presskontakt Arbete och välfärdsförvaltningen (Socialförvaltningen) Kommunikatör 072-885 81 00
Kristina Jungbeck

Kristina Jungbeck

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig 0733-13 53 13
Therese Kampf

Therese Kampf

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör 0734-69 86 79
Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör 0733-13 56 45
Åsa Pearce

Åsa Pearce

Presskontakt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig 0733-13 64 62

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad