Pressmeddelande -

Kristinehamns klimat ännu bättre

Kristinehamn fortsätter att klättra på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat. Nu ligger kommunen på en 40:e plats i hela landet. När det gäller attityd till företagande är Kristinehamn i Sverigetopp. När Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga mätning av näringslivsklimatet i Sveriges 290 kommuner låg Kristinehamn på 40: e plats. Det innebär en förbättring med sju platser sedan förra året. Det innebär också att Kristinehamn på tre mätningar tagit ett kliv från 273: e till 40: e plats. Det är en klättring som ingen annan kommun lyckats med. Kristinehamn har nu det näst bästa näringslivsklimatet i Värmland. Svenskt Näringslivs ranking baseras på företagarnas uppfattning om näringslivsklimatet. 200 företagare i varje kommun får svara på frågor om bland annat attityder, service, kommunikationer och tillgången på kompetent arbetskraft. Kristinehamnsföretagarnas svar på attityder till företagande placerar Kristinehamn i Sverigetopp. Politikernas attityd är femte bäst i landet, kommunala tjänstemäns fjärde bäst och medias attityd näst bäst i landet. Företagarnas sammanfattande omdöme om Kristinehamn placerar kommunen på en nionde plats i hela Sverige. Lägre poäng för de andra faktorerna gör dock att Kristinehamn placeras på en 40: e plats. Svenskt Näringsliv har uppmärksammat det arbete Kristinehamn lagt ned i flera år med att förbättra näringslivsklimatet. Den 18 maj, vid Svenskt Näringslivs bolagsstämma, fick kommunen av ordföranden Michael Trechow motta ett diplom med ett hedersomnämnande som lyder: Genom hårt och målmedvetet arbete har Kristinehamns kommun lyckats radikalt förbättra kommunens företagsklimat. Kommunen har klättrat från plats 273 år 2003 till plats 40 år 2006. Det är en lika föredömlig som imponerande prestation. Tidigare har Kristinehamn fått utmärkelsen Årets klättrare. Catarina Fröhling, Informationschef

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland