Pressmeddelande -

Goda resultat av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Krokoms kommun

Kontaktpersoner: Olle Sveding, Chef Arbetsförmedlingen Krokom te.l 0640-21701 Fredrik Westberg, Samordnare Jobbsökarcenter Krokoms kommun tel 0640-16861 Mats Forslund, Näringslivschef Krokoms kommun, tel 0640-16116 Arbetsförmedlingen i Krokom och Krokoms kommun har haft ett utvecklad samarbete sedan drygt ett år om att arbeta mer aktivt med ungdomar och andra prioriterade grupper av arbetssökande. Till vår glädje ser vi redan goda resultat av samarbetet, arbetslösheten i kommunen är lägre än på länge och målsättningen när det gäller Plusjobb är redan uppnådd. -Samarbetet med Arbetsförmedlingen har utvecklats på ett mycket bra, säger Fredrik Westberg som är ansvarig för Jobbsökarcenter. -Vi har hittat enkla och raka samarbetsformer bl a beroende på att personal från Arbetsförmedlingen finns på plats hos oss på Jobbsökarcenter. Det här gör att vi snabbt kan sitta ner och diskutera med den arbetssökande och smidigt komma fram till en lämplig lösning. -Med det kunnande som finns bland de arbetssökande går det ofta mycket bra att hitta lösningar vare sig det gäller praktik, arbete eller utbildning säger Arbetsförmedlingens chef Olle Sveding och näringslivschef Mats Forslund. Våra ungdomar kommer ofta vidare efter att ha varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och Jobbsökarcenter. Det är inte riktigt den rundgång i systemet som det ibland framställs som att det är. Lite siffror och information: · Jämfört med vid samma tidpunkt för ett år sedan har utvecklingen varit positiv när det gäller arbetslösheten i kommunen, antalet öppet arbetslösa, deltagande i olika aktiviteter som plusjobb, kommunalt ungdomsprogram, ungdomsgaranti, datortek och aktivitetsgarantin. · Det ursprungliga avtalet med Arbetsförmedlingen om Plusjobb på 21 tjänster är uppfyllt. I dagsläget har 29 personer fått erbjudande om Plusjobb i kommunen och eventuellt kan antalet komma att utökas ytterligare. · Den totala arbetslösheten (arbetslösa+program) är 444 personer, *30 jfr med maj 2005. Öppet arbetslösa 153 personer, * 59 jfr maj 2005. Långtidsinskrivna (minst 2 år) 40 personer, *19 jfr maj 2005. Långtidsarbetslösa ungdomar 0 person, +/- 0 jfr maj 2005. Kommunalt ungdomsprogram 18-19 år 8 personer, +6 jfr maj 2005. Ungdomsgaranti 20-24 år 15 personer, +0 jfr maj 2005. Datortek 19 personer. +-0 jfr maj 2005. Aktivitetsgarantin 92 personer, *17 jfr maj 2005. Ett positivt resultat som visar att fler gått vidare till annan verksamhet. · Fler företag än vid motsvarande tid de senaste åren anmäler behov av arbetskraft. · Den 30 maj redovisar Länsarbetsnämnden sin vårprognos, där mer utförlig statistik och information lämnas. Kontaktpersoner: Olle Sveding, Chef Arbetsförmedlingen Krokom te.l 0640-21701 Fredrik Westberg, Samordnare Jobbsökarcenter Krokoms kommun tel 0640-16861 Mats Forslund, Näringslivschef Krokoms kommun, tel 0640-16116 Med hälsning Helena Wallbing Renström Informationsansvarig epost: helena.w.renstrom@krokom.se tfn 0640 - 161 47, mobil 070 377 36 95 fax 0640 - 16553 www.krokom.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Västra Götaland