Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING PÅ KRONÄGG AB

Nuvarande försäljnings/marknads chef, Marcus Lindström kommer att överta rollen som Divisions Direktör för Kronägg AB i Sverige.

Nuvarande packerichef, Per-Erik Johansson kommer utöver sin roll som produktionschef, även att ta det övergripande ansvaret för producent- och logistikarbetet inom Kronägg AB.

Både Marcus och Per-Erik har lång erfarenhet från företaget sedan tidigare och sitter i företagets ledningsgrupp.

Förändringarna gäller from 2020-10-01.

Sverige är en viktig marknad för Danaeg-koncernen, där vi satsar och vill fortsätta utvecklas. Den svenska äggmarknaden har det senaste året visat en lägre tillväxt än tidigare och det är därför naturligt med en översyn för att vässa organisationen, säger Jann Dollerup Vig Jensen, koncernchef för Danaeg Holding A/S.

Vårt goda samarbete med kunder ska fortsätta och genom kategori fokus skall vi fortsätta utveckla ägg-affären i Sverige. Kronäggs mål är:

  • Utveckla och förädla produkter som konsumenterna vill betala mer för.
  • Vara hela Sveriges ägginspiratör.
  • Utveckla starka och strategiska samarbeten med kunderna.
  • Dra fördel av Danaegs resurser och öka kostnadseffektiviteten inom hela verksamheten.
  • Fortsatt fokus på effektiviseringar inom supply chain och distribution.

Vi har ett fantastiskt livsmedel och i samarbete med producenter och våra partners skall vi erbjuda våra kunder produkter med högsta kvalitet, säger Marcus Lindström i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jann Dollerup Vig Jensen, Koncernchef Danaeg Holding A/S, email: jdj@danaeg.dk, telefon: +45 23 47 07 97

Marcus Lindström, Divisionsdirektör Kronägg AB, email: marcus.lindstrom@kronagg.se, telefon: +46 70 510 06 76

Ämnen


Kronägg AB ingår i Danaeg-koncernen, som ägs till 50% av svenska och danska äggproducenter och övriga 50% ägs av DLG. Danaeg koncernen består av moderbolaget Danaeg Holding och fyra dotterbolag: Kronägg och Källbergs i Sverige samt Danaeg AS och Danaeg Products i Danmark. Tillsammans omsätter hela koncernen ca 1 600’ miljoner SEK och exporterar till ca 50 talet länder i hela världen.

Presskontakt

Marcus Lindström

Marcus Lindström

Presskontakt Divisionschef 0435-340 81

Relaterat material