Pressmeddelande -

Kommunikationsskulderna minskar

Robert Olsson, projektledare på Kronofogden Direkttel: 040-14 76 77 Mobiltel: 0709-43 70 29 Efter att ha ökat tre år i rad minskade förra året antalet skulder för telefoni, internet och kabel-TV med drygt 12 procent hos Kronofogden. År 2006 tog Kronofogden emot 158 698 betalnings-förelägganden som avsåg kommunikationsskulder. Det är 22 405 fall färre än året innan. Telefoni står för 80 procent av alla kommunikationsskulder. – Att utvecklingen nu har vänt i positiv riktning är vi glada över. Vi befarade att skuldsättningen skulle öka beträffande elektronisk kommunikation även under 2006, säger Robert Olsson, projektledare på Kronofogden. Kronofogdens långsiktiga mål är att fram till år 2012 halvera antalet personer som hamnar i Kronofogdens register. – Kronofogden tog kontakt med teleoperatörerna år 2005. De har sedan dess arbetat vidare med att förbättra sina kravrutiner och sina förebyggande åtgärder. Minskningen av kommunikationsskulderna visar att förebyggande arbete kan ha stor effekt, säger Robert Olsson på Kronofogden. De fyra största teleoperatörerna i Sverige lämnade in betydligt färre ärenden 2006 än föregående år. TeliaSonera, Tele2, Telenor (f.d. Vodafone) och Hi3G Access (Tre) har tillsammans minskat sina ärenden med 18,5 procent. Kronofogden ser gärna att konsumenterna blir mer aktiva och tar reda på mer information innan de skaffar nya telefonabonnemang eller bredbandsuppkopplingar. – Vi har bland annat arbetat med att på olika sätt påverka ungdomar eftersom vi bedömer att de lättare kan hamna i skuldfällan, säger Robert Olsson. Totalt sett ökade antalet betalningsförelägganden med 2,6 procent år 2006. Kommunikationsskulderna avviker därmed från utvecklingen i stort. År 2006 utgjorde kommunikationsskulderna 19,5 procent av det totala antalet inkomna betalningsförelägganden. Utförligare statistik om betalningsföreläggandena finns på www.kronofogdgen.se Kronofogdemyndigheten svarar för indrivning, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering, tillsyn i konkurs samt förebyggande kommunikation. webbplats: www.kronofogden.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor