Dpeljcc4aglbr5yd2xas
Jvts6dflerg7rqkytprm

Kommunala särkrav är bra, men…

Nyheter   •   Mar 10, 2017 08:45 CET

På årets första Bostadsforum, mötesplatsen för länets kommuner och byggare, stod kommunala särkrav på agendan. Vilken inställning har kommuner och byggbransch till den två år gamla lagen?

Gskm7vkb1rwvthisxesi
Jvts6dflerg7rqkytprm

Varannan flicka & var tredje pojke i Sverige upplever psykisk ohälsa

Nyheter   •   Mar 09, 2017 11:28 CET

Kommunerna i Stockholms län samverkar med bland annat Stockholms läns landsting för att färre medborgare i länet ska drabbas av psykisk ohälsa och för att de som redan har drabbats ska få rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid. I år satsar länet extra på att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Två projektledare har anställts för att leda det gemensamma utvecklingsarbetet.

Qib7oooi1fxtjb7onvt1
Jvts6dflerg7rqkytprm

Pressinbjudan: så mycket kan butiker spara på att minska sin energianvändning

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 16:20 CET

Förra året startade nätverket ICAMaxi region öst, som drivs av Stockholmsregionens energikontor på Kommunförbundet Stockholm Län, med syftet att minska energianvändningen i nio ICAMaxi-butiker runt om i Stockholm. Den 8 mars presenteras för första gången den gemensamma energibesparingspotentialen för de medverkande butikerna.

O0opnypr1mzy1rijefpb
Jvts6dflerg7rqkytprm

Flygfotografering förenklar bostadsplaneringen – Stockholms kommuner har upphandlat nya ramavtal

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 14:02 CET

​Kommunförbundet Stockholms Läns Geodataråd har tillsammans med länets 26 kommuner upphandlat nya ramavtal avseende flygfotografering, flygburen laserskanning och fotogrammetrisk kartering för Stockholms län. Flygfoton är en av grundförutsättningarna för att kommunerna ska kunna planera för vägar, bostäder, parker, friluftsliv och näringsverksamheter.

U4vxnxdfcormm4yotz09
Jvts6dflerg7rqkytprm

Bostadsforums ordförande: ”Kommuner och byggbransch måste tänka tillsammans”

Blogginlägg   •   Feb 06, 2017 08:52 CET

Snart drar Bostadsforum igång igen, mötesplatsen där kommunala politiker, tjänstemän och byggare träffas för att diskutera bostadsbyggandet i länet. Inför vårens uppstart passade vi på att ställa några frågor till ordförande Malin Danielsson, till vardags kommunalråd i Huddinge kommun. Vad får vi se mer av i vår och vilken är byggbranschens just nu största utmaning?

Dgrm6zgbryrcwkx2ymdr
Jvts6dflerg7rqkytprm

Strukturfondsprojekt tar sig an konkret problem i byggbranschen

Nyheter   •   Feb 01, 2017 09:40 CET

Haninge kommun, Stockholm stad och Solna stad har tillsammans med branschorganisationer och Arbetsförmedlingen inlett ett unikt samverkansprojekt för att kompetensförsörja och samtidigt bryta segregationen i byggbranschen. Med hjälp av medel från Strukturfondspartnerskapet ska fler kvinnor, nyanlända och utrikesfödda komma i arbete.

Utezimrellv9u5gyddpy
Jvts6dflerg7rqkytprm

Vesna Jovic: ”Det är viktigt att värna om det kommunala självstyret”

Blogginlägg   •   Jan 26, 2017 15:23 CET

Hon har jobbat i Huddinge kommun i 28 år, de senaste åtta åren som kommundirektör. I vår lämnar hon arbetet i kommunen för en nationell roll som vd för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I sin nya roll vill Vesna Jovic lyfta fram arbetet som görs i landets kommuner och landsting, värna om det kommunala självstyret och utveckla medlemsservicen.

N8uanf75ng4xiz4ptq2z
Jvts6dflerg7rqkytprm

Kommunernas bud till staten: öka rörligheten i regionen - satsa på buss & tåg!

Nyheter   •   Jan 24, 2017 09:05 CET

Den 25 januari håller Länsstyrelsen i Stockholm en hearing med regionens politiker för att redovisa och diskutera Stockholmskommunernas viktigaste behov av framtida transportinfrastruktursatsningar. KSL:s ordförande Mats Gerdau är på plats för att presentera de 26 kommunernas önskade satsningar. Utbyggd kollektivtrafik och utvecklade gång- och cykelstråk står högst på önskelistan.

Media no image
Jvts6dflerg7rqkytprm

Tre förbundsdirektörer - tre perspektiv på KSL

Blogginlägg   •   Dec 22, 2016 08:20 CET

I en stad som sprängt sina gränser kommer samordning och geografisk indelning obönhörligt upp på dagordningen. Det gäller i dag och det gällde också för över 100 år sedan.”

Ur ”Samspel – regionalt och mellankommunalt samarbete i Stockholms län under ett drygt halvsekel”, Bernt Lindstenz, förbundsdirektör på KSL 1990-2004.

I år fyller KSL 26 år, alltså lika många år som antalet medlemmar. För att uppmärksamma detta har vi tillfrågat vår nuvarande och våra tidigare förbundsdirektörer om tiden som varit, är och kommer.

Kommunförbundet Stockholms Län bildades år 1990 när vi gick från att vara en länsavdelning inom Svenska kommunförbundet till en självständigt förening. Då, liksom nu, handlade det om samspel, samverkan och samarbete mellan kommunerna i Stockholms län.

I år fyller Kommunförbundet Stockholms Län 26 år, lika många år som antalet medlemmar. Det uppmärksammar vi med en tillbakablick där vi frågar verksamhetens tre direktörer om tiden som varit och om tiden som kommer.

Vad är det viktigaste KSL åstadkommit under din tid?

Bernt Lindstenz, förbundsdirektör 1990-2004: 
– Spontant tänker jag på de stora kommunaliseringarna under 1990-talet inom äldreomsorgen, psykiatrin och omsorgerna för personer med funktionsnedsättning. Att vi trots alla motsättningar mellan kommunerna och gentemot landstinget lyckades sy ihop avtal och dessutom skapa ekonomiska omfördelningssystem mellan kommunerna. Några mer organisatoriska frågor som jag känner mig stolt över att ha varit med att initiera gäller dels det fortlöpande samarbetet och de regelbundna mötena på kommunstyrelseordförandenivå och med kommundirektörerna, dels sammanslagningen av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Lennart Dahlberg, förbundsdirektör 2004-2012:
– Ska jag välja ut något är det nog gymnasieavtalen, som möjliggjorde för ungdomarna att söka till grannkommunernas kommunala skolor. Parallellt med detta skapade vi ett gemensamt gymnasieantagningskansli, samtidigt som kommunerna kunde stänga ned sina kanslier. För övrigt består ju arbetet mycket av att samverka med andra regionala parter – inte alltid lätt att läsa av resultat i nutid, men ack så viktigt på sikt.

Vilket är ditt roligaste minne från KSL-tiden?

Bernt Lindstenz:
– Jag vill lyfta fram uppdraget (vänortssamarbete mellan KSL, Harju län och Tallinn City kring miljö- och energiprojekt, i första hand avfallshantering, reds.anm) jag hade i början på 1990-talet i Estland efter Estlands befrielse från Sovjetunionen. Den glädje som fanns i de kontakterna och esternas nyfikenhet på demokratiska frågor av alla slag var något mycket speciellt och har gett mig oförglömliga minnen.

Lennart Dahlberg:
– Här dyker många händelser upp, men självklart så hör de årligen återkommande resorna med kommundirektörsgänget dit. Inte så mycket ”direkt output”, men oerhört värdefullt för att få länets tjänstemannaledning att komma samman och få en samsyn, som går att använda i många sammanhang över tid.

Varför behövs en organisation som KSL?

Bernt Lindstenz:
– Kommunerna, även Stockholm, är inte tillräckligt stora och starka för att utan erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete mot staten, landstinget och EU, klara sina omfattande uppgifter. Så länge kommunerna finns kvar i nuvarande form kommer behov av sådant umgänge finnas. Om det sedan kommer ske i precis den form KSL har är väl mer tveksamt. Det är bara att titta tillbaka på organisationsutvecklingen under den tid jag var verksam. Organisationsförändringar får inte ses som något konstigt. Varje tid ska naturligtvis ha den organisation som bäst kan hantera de frågor som är aktuella.

Lennart Dahlberg:
– Den behövs om kommunerna vill komma samman och gemensamt lyfta sig från vardagsarbetet och se framåt i stora strategiska frågor där det är smartare att agera tillsammans än att agera som enskild kommun. Vi måste alltid komma ihåg att alla 26 kommunerna i länet har sin vardagliga agenda fylld av stora och små frågor som kräver dagliga svar. Gemensamt kan man arbeta med frågor av regional karaktär som har långa ledtider och inte alltid leder till resultat innan nästa val.

Hur ser du att KSL:s roll kommer att utvecklas framöver?

Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör sedan 2012:
– Vi är i ett viktigt läge. Sverige och västvärlden påverkas starkt av flyktingströmmar, klimathot och terror. Den politiska spelplanen förändras när två ganska väldefinierade politiska block får konkurrens av en tredje, allt större utmanare. Samtidigt är det viktigare än någonsin att kommunerna klarar sina välfärdsuppdrag. Att skola, äldreomsorg och bostadsbyggande svarar upp mot medborgarnas förväntningar är avgörande för att värna demokratin och respekten för det gemensamma. Då är KSL ett verktyg för att hjälpas åt. En förening med medlemmar som väljer att vara med och därigenom göra kommunernas Storstockholm starkare. En organisation som kan åstadkomma precis så mycket som medlemmarna vill - och motsatsen. Mellanrummets ledarskap, att se både till det lokala och det större regionala och nationella, blir avgörande för vad som går att åstadkomma. En fråga om vilja och mod helt enkelt.

Vad tror du KSL är år 2025?

Lennart Dahlberg:
– 2025 tror jag att KSL är en fortsatt viktig spelare för regional utveckling och samverkan. Detta grundar jag på att jag, under mina 8 år, upplevde att politiken i länets 26 kommuner kunde se förbi partiskiljande linjer och lyfta sig för att hitta gemensamma ståndpunkter i såväl förhållandet till Stockholms läns landsting som till regeringen oavsett partifärg på dessa.

Madeleine Sjöstrand:
– Inte minst en vass förhandlingsorganisation för medlemmarna relativt statliga aktörer, landstinget med flera. Vi lever i ett komplext nätverkssamhälle där förhandlingar mellan nivåer och aktörer blir allt viktigare.

I år fyller KSL 26 år, alltså lika många år som antalet medlemmar. För att uppmärksamma detta har vi tillfrågat vår nuvarande och våra tidigare förbundsdirektörer om tiden som varit, är och kommer.

Läs vidare »
Ufga6suji5yctds0sdag
Jvts6dflerg7rqkytprm

​Nu lanseras solkartan i Stockholmsregionen

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 11:43 CET

Solkartan är ett kostnadsfritt verktyg för privatpersoner, föreningar och företag som funderar på att installera solpaneler på taket. Den visar hur mycket solenergi som solpaneler kan producera under ett år. Nu lanseras den runt om i Storstockholm

Kommande evenemang 2 evenemang

05 Okt 08:00

Mötesplats Storsthlm 5 oktober 2017

2017-10-05, 08:00 - 18:00
Münchenbryggeriet, Mässhallen, Torkel Knutssonsgatan 2

23 Nov 09:00

Gymnasiemässan 2017

2017-11-23 - 2017-11-25
Stockholmsmässan

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Förbundsdirektör
 • jqmadelezzmminpie.sjqkuhosnrtrand@kselxtl.se
 • 08-615 94 01
 • 073-917 94 01

 • Presskontakt
 • Strategisk kommunikatör
 • Press och information
 • erhelenanhscfi.ffhduiwaxxugajprd@KzpSL.sgse
 • 08-615 94 04
 • 073-917 94 04

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Press och information
 • susaznnnczsuyhfqa.thule@ksnfl.syse
 • 073-9179427

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef Gymnasieantagningen Stockholms län
 • charlottrbmy.rruydsaenez@kslfq.srbe
 • 08-615 94 51

Om Kommunförbundet Stockholms Län

Vi växer ihop - Kommunerna i Stockholms län

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en ideell förening bildad av, och för kommunerna i Stockholms län. KSL driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av medlemmarnas ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

KSL arbetar med att skapa regionkunskap genom utredning och analys, processleda regional utveckling och välfärdsutveckling, intressebevaka och samverka med andra aktörer i regionala frågor och förvalta överenskommelser och motsvarande samarbeten.

Att vara en attraktiv arena för regional samverkan är vårt viktigaste verktyg.

Adress

 • Kommunförbundet Stockholms Län
 • Box 38145/ Södermalmsallén 36
 • 100 64 Stockholm
 • Sverige