Så har terrorism debatterats i Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2020 10:18 CET

Genom ett forskningsanslag genom utlysningen DIGARV om 22 miljoner kronor ska forskare vid KTH och Göteborgs universitet kartlägga och synliggöra hur terrorism figurerat i svensk politik från 1968 fram till idag. En av många poänger är att kunna visa känslors betydelse i debatten runt terroristlagstiftningen.

Nytt vapen mot bakteriella infektioner

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2020 09:04 CET

Vad händer om vattenlöslig och icke vattenlöslig antibiotika kombineras i medicinteknik, till exempel sårförband? Fram till nyligen har forskare inte kunnat besvara den frågan, för de har inte lyckats med det. Nu har KTH-professorn Michael Malkoch och hans forskargrupp emellertid löst uppgiften, och fram träder ett ypperligt vapen mot bakteriella infektioner.

Framsteg i kampen mot psoriasis och eksem

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2020 10:54 CET

Runt 250 000 svenskar har idag psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Nu har forskare från KTH gjort framsteg med att kartlägga både den och andra, ärftliga inflammatoriska huddiagnoser. Detta kan öppna för nya sätt att behandla sjukdomarna och möjlighet till förebyggande åtgärder.

KTH-forskare bakom genetisk volymkontroll

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 09:53 CEST

Gensaxen Crispr/Cas9 blev precis belönad med Nobelpriset i kemi för möjligheten att stoppa in eller ta bort gener i vårt DNA. Nu har forskare från bland annat KTH utvecklat ett kompletterande verktyg som möjliggör generell nivåjustering av genuttryck i mänskliga celler. Användningsområdet är stort, från utveckling av läkemedel till tillverkning av biobränslen.

Avloppsvatten visar stor ökning av covid-19 i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 09:54 CEST

Mängden coronavirus som hittats i avloppsvatten har fördubblats de senaste veckorna och är nu tillbaka på samma nivåer som i maj 2020. Nya forskningsrön bekräftar att vattenanalyser kan varna för kommande virusutbrott i samhället.

Här ska framtidens digitala samhälle formas

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 11:12 CEST

I en tid när digitaliseringen i allt större utsträckning genomsyrar hela samhället får ett nytt forskningsprogram ett förstärkt statsanslag på 78 miljoner kronor årligen för att arbeta med hur framtiden kommer fungera och se ut. Satsningen går under namnet Digital Futures, och invigs torsdagen den första oktober.

Brister i digital coronaspårning

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2020 11:42 CEST

Nu har forskare i Sverige och Danmark funnit svagheter i de digitala verktyg för spårning av coronasmitta som används i länder som Österrike och Singapore. Givet den ökade övervakningen av samhällsmedborgare som ett antal nationer infört efter att pandemin bröt ut kan forskningsresultatet vara en ögonöppnare.

FN:s riktlinjer runt hur människors integritet ska kunna värnas har utgjort basen för den kritik som forskare nu framför i en nypublicerad vetenskaplig studie. Forskarna, bland annat från KTH, har närmare studerat hur smittspårning via mobilappar fungerar mot bakgrund av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

FN:s globala mål sjösattes 2005 och är mest kända för att utgöra ett stöd i kampen mot fattigdom och för en bättre miljö och ge en ökad tillgång till rent vatten. Minst lika viktiga är emellertid målen för nationer som vill främja det egna landets demokratiska utveckling, ökad jämställdhet, stävja valfusk och minska hatbrott.

Många användare behövs

De olika apparna, Stopp Corona, TraceTogether, EDPB Guidelines och NHS COVID-19, används av miljoner människor och presterar väldigt olika. De har analyserats från perspektivet hur väl de lever upp till de globala målen mätt i procent. Detta för att få en snabb överblick över läget.

– Den stora förtjänsten med att apparna lever upp till FN:s globala mål är att fler människor kommer använda dem. Medborgare måste kunna lita på sin regering för att vara villiga att använda sådan här app. En betydande andel av befolkningen behöver använda appen för att smittspårningen ska fungera, säger Ricardo Vinuesa, universitetslektor vid avdelningen Strömningsmekanik och teknisk akustik på KTH.

Ingen av de testade apparna lever upp till FN:s mål fullt ut. Bäst gör Stopp Corona (utgiven av österriska Röda korset) ifrån sig medan TraceTogether (utgiven av Singapore Government Technology Agency) intar jumobplatsen.

Risk för diskriminering

De olika apparna bedöms från en rad olika perspektiv som risk för diskriminering, integritet, skydd av användarnas data, transparens och säkerhet. Alla parametrar delas upp i tre kategorier; impact on citizens (hur befolkningen påverkas), technology (teknik) and governance (it-styrning).

– Gemensamt för alla offentligt finansierade appar är att ingen av dem erbjuder skydd mot att den enskildes data användas för andra saker än att studera smittspridning. Det finns inte heller datum angivet när data ska sluta att användas. Europeiska dataskyddsstyrelsen anger förvisso att appen ska stängas ner när situationen är normal igen, men vad "normal" innebär i sammanhanget är inte specificerat, säger Ricardo Vinuesa.

En annan svaghet med apparna är att insamlad data inte är placerat på ett och samma ställe, vilket gör att medborgarnas tillit kan få sig en törn, enligt Ricardo Vinuesa.

Förutom datahanteringen finner också forskarna att det finns fler problem runt it-styrningen, det som kallas governance.

– Singapores TraceTogether-app får ett lågt betyg för styrningen. Detta eftersom regeringen skickar meddelanden i appen till användarna flera gånger per dag, vilket inkräktar på medborgarnas integritet och privatliv, säger Ricardo Vinuesa.

För mer information, kontakta Ricardo Vinuesa på 08 - 790 67 70 eller rvinuesa@mech.kth.se.

Vetenskaplig publicering: doi.org/10.1016/j.rineng.2020.100163

Nu har forskare i Sverige och Danmark funnit svagheter i de digitala verktyg för spårning av coronasmitta som används i länder som Österrike och Singapore. Givet den ökade övervakningen av samhällsmedborgare som ett antal nationer infört efter att pandemin bröt ut kan forskningsresultatet vara en ögonöppnare.

Läs vidare »

Bullermätningar visar hur stockholmare följer coronaregler

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2020 11:06 CEST

Forskare på KTH har undersökt hur bullernivåerna i centrala Stockholm påverkats under vårens pandemi. Resultaten tyder på att myndigheternas rekommendationer och restriktioner har lett till en väsentlig minskning av transporter och andra aktiviteter i staden. Studien bidrar till att nyansera bilden av hur den svenska "mjuka linjen" för att hantera pandemin fungerat i praktiken.

Tom Alandh får KTH:s stora pris 2020

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 12:20 CEST

Med 50 år på Sveriges Television och med över 100 dokumentärfilmer som berört och roat tv-tittarna har Tom Alandh etsat sig in i den svenska folksjälen. Nu får denne mästare inom det dokumentära reportaget KTH:s stora pris 2020.

Bildanalys och AI ska rädda fler coronapatienter

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 11:45 CEST

Lungröntgen och datortomografi spelar en stor roll för vården av covid-19-sjuka. Samtidigt är kunskapen om hur röntgenbilderna ska tolkas begränsad. Nu ska forskare och personal från KTH och Karolinska universitetssjukhuset vid forskningscentret Medtechlabs med hjälp av bildanalys och artificiell intelligens utvärdera röntgenbilder för att förbättra vårdsituationen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ansvarig för press
  • prumeskys@dsktflh.zpseyj
  • 08-790 69 60

Om KTH

Sveriges största tekniska universitet

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH.

Länkar