Ny rapport: Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 10:00 CEST

Hur ser barns och ungas kulturliv ut i Norden när barn och unga själva bestämmer? Vilka är barns och ungas drivkrafter i skapandeprocesser och hur kan vi förstå kulturyttringarna i ett större sammanhang? Dessa frågor är utgångspunkten i en nyutkommen antologi från Kulturanalys Norden där 19 forskare presenterar sin forskning om barns och ungas fritidskultur i de nordiska länderna.

Ny rapport: Kulturvanor har samband med hälsa och livstillfredsställelse

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2019 09:04 CEST

Kulturdeltagandet är fortfarande högt i den svenska befolkningen och skillnader mellan olika grupper i samhället finns fortfarande kvar. Skillnader visar sig också i olika delar av landet. Det slås fast i en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys som även visar att kulturvanor är trögrörliga över tid.

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter minskar på svenska museer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:19 CEST

År 2018 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Ny rapport: Äga rum – rätt väg att gå för ökad delaktighet i kulturlivet?

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 07:03 CEST

Den statliga satsningen Äga rum, 2016–2018, har riktats till bostadsområden med lågt valdeltagande i syfte att främja demokratin och öka delaktigheten i kulturlivet. Myndigheten för kulturanalys har nu utvärderat satsningen och bedömer att satsningens arbetssätt kan bidra till ökad delaktighet i kulturlivet, men pekar också på brister i satsningen.

Ny rapport: Fler museibesök efter fri entré-reformen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 11:33 CEST

Under 2018 registrerades sammanlagt 8,04 miljoner besök på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen, är det en ökning med 1,62 miljoner besök, vilket motsvarar 25 procent. Jämfört med 2017 är det dock en minskning under 2018 med 4 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 09:00 CET

Rapporten Kulturanalys 2019, som idag överlämnas till regeringen innehåller sammanfattningar av de rapporter och analyser som Myndigheten för kulturanalys publicerade under 2018, och bedömningar av kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen.

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 09:32 CET

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 17 procent sedan 2008, och att de även ökat med 7 procent mätt i kronor per invånare.

Myndigheten för kulturanalys nu omlokaliserad till Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 16:32 CET

Kulturanalys fick den 30 augusti 2017 i uppdrag att omlokalisera verksamheten till Göteborg och uppdraget är nu genomfört.

– Ny personal är på plats i lokalerna i Världskulturmuseet och vi har nu fokus på att utveckla och konsolidera verksamheten i linje med myndighetens uppdrag. Vi har blivit väl mottagna och Göteborg är en utmärkt miljö för en myndighet med uppdrag att vara ett kunskapsstöd i regeringens kulturpolitik. Här finns en god rekryteringsbas och vi har lyckats anställa medarbetare med mycket bra och relevant kompetens. Göteborgsområdet erbjuder goda förutsättningar för samarbete med myndigheter och forskningsvärlden. En omlokaliseringsprocess är naturligtvis mödosam, men nu ser vi framåt, säger Sverker Härd, myndighetschef vid Myndigheten för kulturanalys.

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Läs vidare »

Ny rapport: Kulturarbetare eller byråkrat

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 15:06 CEST

Två nya rapporter om kultur- och medievanor i Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 10:31 CEST

Bilder & Videor , 5 videor

Om Myndigheten för kulturanalys

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Adress

  • Myndigheten för kulturanalys
  • Södra Vägen 54
  • 412 54 Göteborg
  • Vår hemsida