Ny statistik: Jämn könsfördelning bland museibesökarna på de centrala museerna

Nyheter   •   Sep 21, 2020 09:56 CEST

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag ny statistik om besökarna på de centrala museerna, Riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Statistiken är en del av regeringsuppdraget att följa besöksutvecklingen på museerna.

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter fortsätter att minska på svenska museer

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2020 09:36 CEST

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Nytt faktablad: Tillgängligheten till biografer i Sverige

Nyheter   •   Jun 17, 2020 15:08 CEST

I ett nytt faktablad som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer.

Ny publikation: Folkbibliotek i Norden

Nyheter   •   Maj 05, 2020 07:41 CEST

Kulturanalys Norden publicerar idag Folkbibliotek i Norden, den fjärde publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om folkbibliotek för Nordiska ministerrådets medlemsländer under 2018 och över tid.

Ny statistik: Museibesöken ökade 2019 på de centrala museerna

Nyheter   •   Apr 29, 2020 09:42 CEST

Ny rapport: Främjas filmen i kultursamverkansmodellen?

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 08:08 CEST

Den filmkulturella verksamheten har i flertalet regioner haft svårt att hävda sig ekonomiskt och de regionala filmverksamheterna ger uttryck för både misstro och kritik mot hur filmområdets intressen tillvaratas i kultursamverkansmodellen. Detta visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys som också pekar på behovet av bättre nationell överblick på filmområdet.

Kulturanalys 2020: Tydligare kulturpolitiska ställningstaganden behövs

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2020 08:51 CET

Försämrade ekonomiska förutsättningar riskerar att drabba ett redan sårbart kulturutbud utanför de större städerna. En sådan utveckling ligger inte i linje med regeringens ambition om likvärdig tillgång till kultur. Regeringen bör också se över hur de kulturpolitiska målen förhåller sig till varandra då det finns potentiella målkonflikter som behöver hanteras.

Ny statistik: Kulturmiljöområdet fortsatt svåröverskådligt

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 13:44 CET

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag ny statistik över kulturmiljöområdet.

Ny publikation: Kulturutgifter i Norden

Nyheter   •   Jan 16, 2020 10:45 CET

Kulturanalys Norden publicerar idag Kulturutgifter i Norden, den tredje publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om offentliga utgifter för kultur för Nordiska ministerrådets medlemsländer mellan åren 2009 och 2018.

Ny statistik: Kulturskapares villkor i olika delar av Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 09:33 CET

I rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys för första gången figurer och tabeller som ger en inblick i kulturskapares livsvillkor, arbetsliv och inkomster i olika delar av Sverige.

Bilder & Videor , 5 videor

Om Myndigheten för kulturanalys

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Adress

  • Myndigheten för kulturanalys
  • Södra Vägen 54
  • 412 54 Göteborg
  • Vår hemsida