Skip to main content

Taggar

statistik

utvärderingar

omvärldsanalyser

Senaste nytt

Ny rapport: Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna

Ny rapport: Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 10:00 CEST

Hur ser barns och ungas kulturliv ut i Norden när barn och unga själva bestämmer? Vilka är barns och ungas drivkrafter i skapandeprocesser och hur kan vi förstå kulturyttringarna i ett större sammanhang? Dessa frågor är utgångspunkten i en nyutkommen antologi från Kulturanalys Norden där 19 forskare presenterar sin forskning om barns och ungas fritidskultur i de nordiska länderna.

Ny rapport: Kulturvanor har samband med hälsa och livstillfredsställelse

Ny rapport: Kulturvanor har samband med hälsa och livstillfredsställelse

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2019 09:04 CEST

Kulturdeltagandet är fortfarande högt i den svenska befolkningen och skillnader mellan olika grupper i samhället finns fortfarande kvar. Skillnader visar sig också i olika delar av landet. Det slås fast i en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys som även visar att kulturvanor är trögrörliga över tid.

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter minskar på svenska museer

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter minskar på svenska museer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:19 CEST

År 2018 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Ny rapport: Äga rum – rätt väg att gå för ökad delaktighet i kulturlivet?

Ny rapport: Äga rum – rätt väg att gå för ökad delaktighet i kulturlivet?

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 07:03 CEST

Den statliga satsningen Äga rum, 2016–2018, har riktats till bostadsområden med lågt valdeltagande i syfte att främja demokratin och öka delaktigheten i kulturlivet. Myndigheten för kulturanalys har nu utvärderat satsningen och bedömer att satsningens arbetssätt kan bidra till ökad delaktighet i kulturlivet, men pekar också på brister i satsningen.

Ny rapport: Fler museibesök efter fri entré-reformen

Ny rapport: Fler museibesök efter fri entré-reformen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 11:33 CEST

Under 2018 registrerades sammanlagt 8,04 miljoner besök på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen, är det en ökning med 1,62 miljoner besök, vilket motsvarar 25 procent. Jämfört med 2017 är det dock en minskning under 2018 med 4 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

Kulturanalys 2019: Resurser och mål bör vara i balans

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 09:00 CET

Rapporten Kulturanalys 2019, som idag överlämnas till regeringen innehåller sammanfattningar av de rapporter och analyser som Myndigheten för kulturanalys publicerade under 2018, och bedömningar av kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen.

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 09:32 CET

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 17 procent sedan 2008, och att de även ökat med 7 procent mätt i kronor per invånare.

Ny rapport: Kulturarbetare eller byråkrat

Ny rapport: Kulturarbetare eller byråkrat

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 15:06 CEST

Två nya rapporter om kultur- och medievanor i Sverige
Ny rapport: Museibesöken minskar för första gången på flera år

Ny rapport: Museibesöken minskar för första gången på flera år

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:55 CEST

År 2017 gjordes cirka 27,3 miljoner besök på museer i Sverige, vilket är en minskning av besök jämfört med föregående år, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Ny rapport: Kulturpolitisk styrning i de nordiska länderna

Ny rapport: Kulturpolitisk styrning i de nordiska länderna

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 10:10 CEST

Kulturanalys Norden presenterar i dag rapporten Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet vid det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö.

Ny rapport: Besöksutveckling för de centrala museerna 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:43 CEST

Besöken på de centrala museerna har minskat mellan åren 2016 och 2017 med 155 000. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen har besöken dock ökat med 17 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Ny rapport: Besöksutveckling för de centrala museerna 2017

Nyheter   •   Apr 23, 2018 15:39 CEST

Besöken på de centrala museerna har ökat under fri entré-reformen, men minskar under 2017, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Ny rapport: Att bidra till inkludering

Ny rapport: Att bidra till inkludering

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:05 CEST

Anställningar med lönebidrag minskar inom svensk kultursektor. Var tredje anställning med lönebidrag har försvunnit under perioden 2000–2015 inom svensk kultursektor och minskningen riskerar att fortsätta de närmaste åren. Det framgår av den nya rapporten Att bidra till inkludering från Myndigheten för kulturanalys, som undersökt anställningar med lönebidrag i svensk kultursektor.

Ny rapport: Prioriterade områden inom kulturpolitiken

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 09:00 CET

Rapporten Kulturanalys 2018, som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Utifrån de utvärderingar och analyser som Kulturanalys genomfört under 2017, är det myndighetens bedömning att tre områden inom kulturpolitiken bör prioriteras särskilt.

Ny rapport: Bristande mångfald på statliga kulturinstitutioner i Norden

Ny rapport: Bristande mångfald på statliga kulturinstitutioner i Norden

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:57 CET

Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden har ökat över tid, men ökningen har inte skett i samma takt som i befolkningen i stort. Representationen av anställda med utländsk bakgrund har därmed blivit sämre mellan 2000 och 2015. Resultaten presenteras i en ny rapport från Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys.

Ny rapport: Inkludering och integration i Nordens kultursektor

Ny rapport: Inkludering och integration i Nordens kultursektor

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:18 CET

Vem får vara med och på vilka villkor? Vem ska göras delaktig i vems kultur? Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitiskt redskap? Idag publicerar Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys en ny forskarantologi.

Nordisk kulturpolitisk dag 29 januari 2018

Nordisk kulturpolitisk dag 29 januari 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 13:44 CET

Välkommen till "Vem får vara med?", en dag om inkludering och integration i kulturlivet i Norden.

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 12:15 CET

Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny undersökning från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys.