Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Kulturbygge i Ytterjärna

Du hittar oss i Ytterjärna med omnejd, ett område fem mil söder om Stockholm, vackert beläget vid Järnafjärden och omgivet av ekologiska kretsloppsgårdar, sörmländska skogar och öppna slätter.

Här finns plats för både själen och sinnena med ett stort utbud av kultur, konst och mat tillsammans med goda konferens-, utbildnings- och rekreationsmöjligheter.

I centrum för all vår verksamhet står människan, hennes fria utvecklingsmöjligheter och hennes förmåga att ta ansvar både för sig själv, samhället och miljön. Kulturbygge handlar helt enkelt om människans växande. Vårt område är under utveckling med stora satsningar på konst och kultur, utbildningar, infrastruktur och boende. Grunden för skapandet av platsen var den antroposofiska inspirationen – ett andligt arv som ska förvaltas och utvecklas. Alla som vill verka för en bättre, hållbar värld är välkomna att bidra till detta samhällsbygge.

Kulturbygge är ett initiativ av den allmännyttiga Vidarstiftelsen, som har som ändamål att stödja antroposofiskt inspirerade verksamheter företrädesvis i Sverige

Vår logotype är den s k dodekaedern, som symboliserar vår strävan efter en mångfacetterad helhet. I fysisk form utgör den också grundstenen i Kulturhuset i Ytterjärna.

Kulturbygge.nu
Kulturcentrum
153 91 Järna
Sweden