Skip to main content

Taggar

Film Stockholm/Filmbasen

Konst

Landstingsarkivet Nyhetsbrev 2019-1_Bilaga Priser Allmän handling
Kompetenscentrum för kultur och hälsa - Förstudie kring behov, förutsättningar och möjligheter

Kultur ska utgöra en integrerad del av landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården. Inför upprättandet av ett kompetenscentrum för kultur och hälsa inledde kulturförvaltningen i höstas en förstudie i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förstudien är nu klar och visar på inriktningen för centrumet. Rapporten har skrivits av Helseplan på uppdrag av kulturförvaltningen.

Berättelser i vår tid – en analys av filmlivet i Stockholms län

För att fortsatt utveckla filmen som konstart och näring i Stockholmsregionen har Stockholms läns landstings kulturförvaltning genomfört en större filmutredning. Den visar på en bredd av aktörer och insatser som präglar filmlivet i länet.

Utredningsrapporten "Stockholms kreativa ekonomi – Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län"

Den kulturella och kreativa sektorn är stark i Stockholmsregionen i jämförelse med Sverige och Europa. Det visar en ny studie som Volante Research genomfört på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Utredningsrapport - Var visas filmen i länet

För att stärka filmen i Stockholms län har länskulturfunktionen Film Stockholm genomfört en inventering av biograf- och visningssituationen. Utredningen kommer fram till att filmutbudet behöver breddas, att det saknas nätverk och kunskap i kommunerna för att utveckla visningsfältet i regionen och föreslår ett antal åtgärder.

Konsten att vara specifik – om konst i vården
En översyn av Stockholms läns landstings kulturstöd

I januari 2015 utsågs Eric Sjöström till särskild utredare av Stockholms läns landstings kulturförvaltning för att göra en översyn av stödet till kulturlivet med uppdraget att presentera en rapport sommaren 2015. Författare: Eric Sjöström, särskild utredare

Kultur på recept vid långvarig smärta - rapport från ett pilotprojekt
Program "Konsten att vara specifik - om konstnärlig gestaltning i vården"
Program Konsten att vara specifik

Program Konsten att vara specifik

Dokument   •   2015-01-22 16:07 CET

Program speed-date ArtResLab

Program speed-date ArtResLab

Dokument   •   2014-11-04 14:28 CET

Översiktlig presentation av framförallt Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet samt Projektstöd ung aktiv kultur. Visades i samband med en informationsträff den 2 oktober 2013.

Om landstingets kulturuppdrag

Om landstingets kulturuppdrag

Dokument   •   2013-09-18 13:15 CEST

Kortfattad information om Kulturförvaltningens verksamhet och de kulturstöd man kan söka.

Konstfakta Ager Medicinae

Konstfakta Ager Medicinae

Dokument   •   2013-08-30 12:00 CEST

Kristoffer Zetterstrand egna ord om verket

Slutrapport projektet Seniorkultur

Slutrapport projektet Seniorkultur

Dokument   •   2013-05-28 14:27 CEST

Seminarium Seniorkultur - programblad

Seminarium Seniorkultur - programblad

Dokument   •   2013-05-28 08:40 CEST

Hålltider och kort beskrivning av seminariepassen för seminariet som torsdagen den 30 maj 2013 avslutar projektet Seniorkultur.

Aktivitetsprogram för äldre - hösten 2013

Aktivitetsprogram för äldre - hösten 2013

Dokument   •   2013-05-28 08:33 CEST

Den här broschyren kompletterar Kultur i vården, Programkatalog 2012–2013, Ungdomar & Vuxna. Programmen i broschyren har tagits fram i projektet Seniorkultur som genomförts med stöd av kulturnämnden och Kulturrådet. Landstingets länskulturfunktioner har inom projektet arbetat med nya, aktivitetsinriktade program för äldre. Några av programmen kan beställas via den här broschyren.

Konsten på Helix

Konsten på Helix

Dokument   •   2013-05-16 15:36 CEST

En skrift om det sex år långa arbetet med den konstnärliga gestaltningen av nya rättspsyk, även kallat Helix, i Flemingberg utanför Stockholm. Projektledare, konstkonsulter, konstnärer, arkitekt och landskapsarkitekt berättar alla om arbetet ur sina synvinklar. Mycket bilder. För att få ett fysiskt exemplar av skriften, kontakta oss.