Skip to main content

Biblioteksprojektet har skapat mötesplatser för demenssjuka

Nyhet   •   Mar 18, 2016 08:59 CET

Biblioteken ska enligt lag vara tillgängliga för alla. För att uppfylla det krävs kunskap, beredskap och kompetens. Tillsammans med Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum startade Regionbibliotek Stockholm det nationella läsfrämjandeprojektet ”Möten med litteratur” för att ge Sveriges bibliotek en ökad kunskap och förståelse kring demens. Erfarenheterna därifrån finns nu samlade i en tidskrift.

Demenssjukdomar är Sveriges tredje största folksjukdom efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Under 2015 har nio bibliotek från hela landet deltagit i Regionbibliotek Stockholms, Demensförbundets och Svenskt Demenscentrums projekt ”Möten med litteratur”, däribland Vallentuna bibliotek och Tullinge bibliotek i Botkyrka. Projektdeltagarna har fått kompetensutveckling om demens samt medel för att anordna anpassade aktiviteter för hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Inom ramen för projektet har det arrangerats alltifrån musik- och berättarstunder till bokcaféer där man läst korta texter med historiska inslag och mycket bilder, samt poesiaftnar där deltagarna fått både lyssna och skriva själva. På Tullinge Bibliotek anordnade man tillsammans med Film Stockholm även visningar av arkivfilm på temat bilar. En del av biblioteken har också skapat lugna läsvrår, tagit fram en särskild hylla med skönlitteratur och faktaböcker om demens, samt iordningställt minneslådor att låna hem. Lådorna innehåller föremål som är tänkta att väcka minnen från förr och öppna upp för samtal med andra.

- Personer med demenssjukdom har ofta minnessvårigheter men många kan minnas sådant som skett tidigare i livet. De kan också ha svårt att koncentrera sig ett längre tag. Korta gruppaktiviteter där man talar om, tittar på och lyssnar till sådant som kan ge liv åt tidigare minnen kan därför vara till hjälp för igenkänningen och för att de ska känna sig trygga i situationen. Det spelar ingen roll om de snart inte minns det som de nyss läst, tittat på eller pratat om. Aktiviteten och samvaron med andra stimulerar det friska och skapar en positiv känsla som stärker självkänslan, berättar Margaretha Lindh tillförordnad chef Regionbibliotek Stockholm.

- Det här samarbetsprojektet har gett oss många värdefulla insikter i hur biblioteken kan bli mer demensvänliga. Men också kunskaper om hur man kan nå ut till målgruppen via lokala aktörer som demenssköterskor och anhörigkonsulenter så att de förstår att de kan ha glädje av biblioteken – och allt detta vill vi givetvis förmedla vidare, fortsätter hon.

I tidskriften ”Möten med litteratur” har Regionbibliotek Stockholm tillsammans med Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet samlat kunskaper och erfarenheter från projektet samt råd om sådant som biblioteken bör tänka på i bemötandet av personer med demenssjukdom. Information har också spridits genom olika nätverk och redan nu har fler bibliotek än de som deltagit i projektet genomfört insatser för målgruppen, däribland bibliotek i Upplands-Bro kommun, Norrtälje kommun, Lidingö kommun och Stockholm stad.

- Det ska bli roligt att se vilka goda ringar på vattnet som ”Möten med litteratur” kan skapa i Stockholmsregionen. Som projektet visat kan biblioteken skapa stimulerande mötesplatser för demenssjuka och deras närstående genom riktade aktiviteter, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Tidskriften ”Möten med litteratur” finns att läsa på Regionbibliotek Stockholms webbplats.

Några korta fakta

  • Regionbibliotek Stockholm är en av sex länskulturfunktioner som Stockholms läns landsting är huvudman för. Dessa samfinansieras tillsammans med staten och har i uppdrag från landstinget att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. Övriga länskulturfunktioner är Länsmusiken i Stockholm, Film Stockholm, Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum och Dans i Stockholms stad och län.
  • För det nationella läsfrämjandeprojektet ”Möten med litteratur” har Regionbibliotek Stockholm tillsammans med Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum fått särskilda medel från Statens kulturråd.

Bilden är tagen under en bokcirkel för personer med demenssjukdom inom ramen för projektet "Möten med litteratur". Foto: Annika Lissenko.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.